PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

 

ANUNȚ PUBLIC CONCURS – PRIMĂRIA ION ROATĂ

Primăria comunei Ion Roată, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, de referent debutant, în regim contractual, la compartimentul de asistență socială, din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ion Roată, județul Ialomița. Condiții specifice: studii medii,

ANUNȚ PUBLIC CONCURS – PRIMĂRIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală, vacante, dupǎ cum urmeazǎ  : douǎ posturi de muncitor necalificat tr.II studii (G)  –funcţii  contractuale de  execuţie, durată nedeterminată, din cadrul activităţii Zone Verzi; Condiţii specifice de

ANUNȚ PUBLIC PRIMĂRIA MOVILȚA – INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA MOVILIȚA cu sediul în localitatea Movilița, str. Calea București, nr.99, jud. Ialomița ce intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: ”Execuție foraj

ANUNȚ PUBLIC CONCURS PRIMĂRIA URZICENI

In conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  Primaria mun. Urziceni jud. Ialomita,  va organiza concurs/examen  de recrutare pentru doua

ANUNȚ PUBLIC CONCURS PRIMĂRIA URZICENI

In conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  Primaria mun. Urziceni jud. Ialomita,  va organiza concurs de recrutare pentru postul

ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR PUBLIC – PRIMĂRIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea  pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de  conducere vacantă de administrator public studii (S)  pe durata de mandat a primarului, cu posibilitatea de prelungire a contractului prin dispoziţia primarului. Condiţii specifice de participare

ANUNȚ CONCURS – PRIMĂRIA URZICENI

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  Primaria mun. Urziceni jud. Ialomita,  va organiza concurs de recrutare pentru postul

ANUNȚ MEDIU PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

IVAN VICTOR, titular al proiectului: “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE ȘI SPAȚIU COMERCIAL”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :“CONSTRUIRE HALĂ

ANUNȚ CONCURS POSTURI VACANTE – PRIMĂRIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală, vacante dupǎ cum urmează: douǎ posturi de muncitor necalificat tr.II studii (G)  –funcţie  contractuală de  execuţie, durată nedeterminată din cadrul activităţii Zone Verzi; Condiţii specifice de participare

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HELIADE RĂDULESCU”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION HELIADE RĂDULESCU”, cu sediul în localitatea Urziceni, strada Calea București, nr. 74, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, aprobat prin H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului:îngrijitor de copii Cod COR: 531101 Condiții specifice