Category Archives: anunturi publice

Comunicat de presă

27 Noiembrie 2017   Lansarea proiectului: „Sprijin  pentru  pregătirea  aplicației de  finanțare  si a  documentațiilor de atribuire  pentru  proiectul  regional  de  dezvoltare a  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată   pentru  aria  de operare a operatorului  regional  în județele  Călărași  și 

ANUNT CONCURS PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală, perioada nedeterminată vacant in statul de funcţii după cum urmează: un post de magaziner  studii (M)  –funcţie  contractuală de  execuţie, normă intreagă durată nedeterminată din cadrul activităţii Sportive;

ANUNT CONCURS

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală, temporar vacant, de :  asistent medical  studii (PL)  –funcţie  contractuală de  execuţie, durată determinată ( pe perioada cât titularul postului se află in concediu pentru creşterea copilului in

ANUNT PUBLIC CONCURS PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea unui  post de natură contractuală, vacant dupa cum urmeaza  : un post de muncitor necalificat tr.I studii (G)  –funcţie  contractuală de  execuţie, durată nedeterminată din cadrul activităţii Zone Verzi; Condiţii specifice de participare

ANUNT CONCURS POST CONTRACTUAL SCOALA GIMNAZIALA ION ROATA

  Scoala Gimnaziala Ion Roata, cu  sediul  in  localitatea  Ion  Roata,  str.  Soseaua Bucuresti- Constanta, nr. 41, judetul Ialomita, organizeaza  concurs  pentru  ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/20 11, modificat  si completat de H.G. nr.  1027/2014. Denumirea

ANUNȚ CONCURS PRIMĂRIA DRIDU

Primaria Dridu, cu sediul in: loc. Dridu, str. Teiului, nr. 47, jud. Ialomita in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioada nedeterminata pentru funcții publice: Denumirea postului : consilier , clasa I, grad profesional “

ANUNT CONCURS SCOALA GIMNAZIALA ION ROATA

Școala Gimnazială Ion Roată cu sediul in localitatea Ion Roată, str.Șoseaua București Constanța,nr 41,jud Ialomița,organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G nr 20/ 31.07.2017. Denumirea postului 0,50 norma, muncitor calificat (personal de intretinere),finantat din veniturile proprii ale

ANUNT PUBLIC

Incepand  de vineri, 01.09.2017, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ialomita demareaza etapa de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului din cadrul  proiectului “Lucrari de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara a imobilelor din intravilanul Municipiului Urziceni”, in conformitate

ANUNT PUBLIC PRIMARIA ADANCATA

Primăria comunei Adâncata, judeţul Ialomiţa, organizează examen pentru promovare în grad profesional și concurs pentru recrutare functiei publice vacante, în conformitate cu prevederile H.G 611/ 2008 , cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele funcţii publice : -inspector, clasa I,

ANUNT  PUBLIC CONCURS PRIMARIA MANASIA

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, judetul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată(r2) și ale HGR nr. 611/2008 privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei

ANUNT LICITATIE SPATII PLATOU DE FLORI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 29.06.2017, ora 11.30, a doua licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de

ANUNT LICITATIE PISCINA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 29.06.2017, ora 11.00, a doua licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de

ANUNT PUBLIC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează  a doua licitație  publică cu strigare în data de 22.06.2017, ora 10.00, având ca obiect închirierea pe o durată de

ANUNT PUBLIC PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a şase funcţii publice de execuţie vacante din cadrul  aparatului de specialitate al primarului -Poliţia Locală Urziceni dupa cum urmează : Din cadrul Serviciului ordine si linişte publică,

ANUNT CONCURS SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

Scoala Gimnaziala Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  postului de muncitor cu atributii de mediator scolar si guard.  Concursul va avea loc in data de 23.05.2017 , ora 10,00 – proba scrisă şi proba de interviu. Dosarele

ANUNT CONCURS PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul  aparatului de specialitate al primarului -Poliţia Locală Urziceni din cadrul  Compartiment disciplina in construcţii si afişaj stradal – un  post

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU DE CATRE PRIMARIA COMUNEI ADANCATA

  Primăria comunei Adâncata anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitarii asupra depunerii acordului de mediu pentru proiectul ”Statie de epurare ape uzate menajere si foraj alimentare cu apă – sat Adâncata, comuna Adâncata, județul Ialomita” propus a fi amplasat în

INFORMARE PRIMARIA ADANCATA

Această informare este efectuată de Primăria Comunei Adâncata, județul Ialomița, str. Principală, nr. 41, tel. 0243284373, fax 0243284015, ce intentionează să solicite de la A.N. APELE ROMÂNE, ADMINISTRATIA DE APĂ BUZĂU-IALOMITA, S.G.A IALOMITA, aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament

ANUNT CONCURS PRIMARIA BARCANESTI

Primaria comunei Barcanesti, judetul Ialomita, str.Mihai Viteazu, nr.174, tel.0243285000, fax:0243285121,  site:wwwprimariabarcanesti.ro, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a patru functii contractuale, de executie, vacante: 1.Denumire posturi vacante: 1.1.Biroul de asistenta sociala pe probleme sociale strict legate de cei din

ANUNT CONCURS PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcţii publice de execuţie vacante  dupa cum urmează : 1.Inspector clasa I grad profesional superior funcţie publică de execuţie din cadrul  aparatului de specialitate al primarului

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de Primaria Comunei Ion Roata, tel. /fax, 0243 269300, com. Ion Roata, Jud. Ialomita, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ialomita aviz de gospodarire al apelor pentru ‘’Plan Urbanistic General si

ANUNT CONCURS

Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” scoate la concurs postul de secretar șef, I-M. Concursul va avea loc în data de 06.03.2017 ora 0900 la sediul școlii, Calea București, nr. 88. Condiții de participare: are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

ANUNT PUBLIC – PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală, vacant, de : -muncitor necalificat tr.I –(gropar) studii (G ) funcţie  contractuală de  execuţie, normă intreagă durată nedeterminată din cadrul activităţii ,,Servicii publice administrare cimitir”.   Condiţii specifice de

ANUNT CONCURS – PRIMARIA MANASIA

Primăria comunei Manasia cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche. Nr.1, judeţul Ialomiţa,în baza prevederilor Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,republicată (r2) si ale HGR nr.611/2008 privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcţionarilor publici, anunţă organizarea

ANUNT CONCURS – PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice  de conducere vacantă  după cum urmează : Director executiv grad II funcţie publică de conducere din cadrul  aparatului de specialitate al primarului – Poliţia

ANUNT PUBLIC – PRIMARIA MANASIA

                              INTENTIE DE ACTUALIZARE                               PLAN URBANISTIC GENERAL                                      Va aducem la cunostinta intentia Primariei comunei Manasia , judetul Ialomita , de actualizare a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de

ANUNT PUBLIC

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante  dupa cum urmează :        1.Inspector clasa I grad profesional debutant funcţie publică de execuţie din cadrul  aparatului de

ANUNT PUBLIC CONCURS

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante  de : consilier clasa I grad profesional principal – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartiment resurse umane. Condiţii generale: Pentru participare la concurs

ANUNT PUBLIC – CONCURS

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală,  vacant, de referent debutant – studii (S)  –funcţie  contractuală de  execuţie, normă intreagă durată nedeterminată in cadrul aparatului de specialitate al primarului -compartiment relaţiile cu publicul, petiţii informaţii

ANUNT CONCURS

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală, temporar vacant, de curier – studii (M)  –funcţie  contractuală de  execuţie, normă intreagă durată determinată de un an sau pe perioada cât titularul postului se află in concediu