Category Archives: anunturi publice

Anunt public – concurs

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală, vacant dupa cum urmeaza  : -un  post de muncitor necalificat tr.II (gropar) studii (G)  –funcţie  contractuală de  execuţie, durată nedeterminată din cadru activităţii,, Servicii publice administrare cimitir’’; -Condiţii

ANUNT PUBLIC GAL Ialomita Centrala Balaciu-Cazanesti-Reviga

http://www.galil.ro/apeluri-de-selectie/anunt-masura-7-1-ses-1-2019

ANUNȚ PUBLIC ANGAJARE- ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRCĂNEȘTI

Şcoala Gimnazială Bărcăneşti, Judeţul Ialomiţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar. Concursul va avea loc în data de 04.02.2019, ora 1000-proba scrisă şi interviu. Condiţii de participare : Candidaţii trebuie să aibă studii generale, permis categoria

ANUNT PUBLIC PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT  ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ  „CONSTANTIN ȚOIU” URZICENI Primăria municipiului Urziceni organizează, la sediul său din Calea București, nr. 104, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008

ANUNT INCEPERE PROIECT – COMUNA ALEXENI

Denumirea proiectului: Înlocuirea învelitorii la Scoala Generala Clasele I-IV – ALEXENI, IALOMITA Beneficiar: UAT Comuna ALEXENI, Judetu IALOMITA Obiectivul proiectului: Îmbunatatirea starii de functionare a cladirii Scolii Generale Clasele I-IV, ALEXENI Valoarea totala a proiectului: 196.374 lei, din care finantare

ANUNȚ PUBLIC – ASOCIAȚIA GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CAZĂNEȘTI-REVIGA

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ Adresa: strada Școlii, nr. 26A, Munteni Buzău, Ialomița, cod 927185Telefon/FAX (+40)243.260.511 Web/Email http://www.galil.ro contact@galil.ro galcazanesti@yahoo.com CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI SELECȚIE GAL IALOMIȚA CENTRALĂ

ANUNȚ PUBLIC – ASOCIAȚIA GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 19.2_16/3A – ”Sprijin pentru cooperarea și asocierea actorilor locali în scopul  promovării de activități privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor  locale”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației

Calendar estimativ – Asociația GAL Naparis

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PROIECTE PENTRU ANUL 2018 ASOCIATIA GAL NAPARIS Calea București, Nr. 16, Comuna Manasia, Județul Ialomița, CIF 34602752, E-mail: office@naparisgal.ro , Website: www.naparisgal.ro

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT – MĂSURA M5/6A CREAREA DE NOI ACTIVITATI NE-AGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS-Sesiunea 2 – 2018

Data lansării apelului de selecție – 12.11.2018 Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M5/6A „Crearea de noi activitati ne-agricole în teritoriul GAL Naparis”. Categoriile de beneficiari eligibili: -Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea

Anun public licitație spatiu medical – Primaria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 04.12.2018, ora 11.30, licitaţie publică cu strigare, faza a 2-a, având ca obiect închirierea pe o durată

Anunț public licitație Primăria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 04.12.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci)

Anunt concurs Primaria Manasia

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, judetul Ialomița, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar

Anunt public concurs Primaria Manasia

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, judetul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată(r2) și ale HGR nr. 611/2008 privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei

ANUNŢ PUBLIC LICITAȚIE PRIMĂRIA ALEXENI

Primăria comunei Alexeni, cu sediul în comuna Alexeni, judeţul Ialomiţa, str. Primăriei nr. 5, cod fiscal: 4365085, tel/fax: 0243249553, e-mail: primaria_alexeni@yahoo.com, organizează, în conformitate cu Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, licitaţie publică în vederea închirierii unui numar de patru

Anunț concurs Primăria Urziceni

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacantă  dupa cum urmează : Inspector clasa I grad profesional superior funcţie publică de execuţie din cadrul  aparatului de specialitate al primarului

Măsura M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural în teritoriul GAL NAPARIS”

pentru mai multe informatii http://naparisgal.ro/masura-m6-6b-2/