Category Archives: anunturi publice

ANUNȚ GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA      

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 19.2_7.1/6B  – ”Sprijin pentru elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a localităților și a satelor din zonele rurale și de dezvoltare a serviciilor de bază oferite de acestea”, conform Strategiei de Dezvoltare

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT – MĂSURA M4/2B – „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Naparis” – Sesiunea 1/2018

Data lansării apelului de selecție – 10.07.2018; Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M4/2B „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Naparis”. Categoriile de beneficiari eligibili: – tânărul fermier așa cum este definit în art.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC BACSIM SRL titular al proiectului „amplasare stație mixtă de distribuție carburanți la autovehicule,benzină, motorina, gpl” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra

Comunicat de presă

Lansarea proiectului -“ Calitate si performanta in administratia publica locala a Municipiului Urziceni”, cod SIPOCA 83/SMIS2014+ 122108  Municipiul Urziceni, persoana juridica de drept public, cod de inregistrare fiscal 436942, cu sediul in municipiul Urziceni, str. Calea Bucuresti nr.104, reprezentata legal

ANUNȚ PUBLIC LICITAȚIE PRIMĂRIA URZICENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 25.07.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci)

ANUNT PUBLIC MEDIU

            SANDU MARIAN DANIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediu in str. Eroii Miu, nr. 18A, Com. Balaciu, jud. Ialomita, titular al planului PUZ “INFIINTARE SERVICE AUTO”, situat la adresa str. Eroii Miu, nr. 18A, com. Balaciu,

ANUNT CONCURS SCOALA GIMNAZIALA MANASIA

Scoala Gimnaziala Manasia, cu sediul în Strada  Primariei, Nr 2 din Comuna  Manasia, Judeţul  Ialomita, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de  .ingrijitor  – 0,5 norma. Concursul va avea loc în data de  16.07.2018 la sediul Școlii Gimnaziale  Manasia,

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

SC BACSIM SRL  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ” Amplasare statie mixta de distributie carburanti la autovehicule benzina, motorina si gpl ”, propus a fi amplasat in loc. Andrasesti, str. Inv. Cristel

ANUNȚ VÂNZARE RAPIȚĂ

ANUNT PRIMARIA URZICENI

              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 26.06.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, faza a doua,

Anunt licitație Primăria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 20.06.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 3 (trei)

ANUNT PUBLIC PRIMARIA ION ROATA

COMUNA  ION ROATA, cu sediul in com. Ion Roata, jud. Ialomita, titular al planului/programului “PUG si RLU comuna Ion Roata” – propus a se realiza in com. Ion Roata, jud. Ialomita, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan/program, finalizarea

ANUNȚ ACȚIUNI DE INFORMARE ALE ASOCIAȚIEI ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA”

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga” anunță publicul interesat că în perioada 15.05.2018 – 16.05.2018 va desfășura activitatea intitulată ”Acțiuni de informare zonală”, astfel: – 15.05.2018 – orașul Căzănești – ora 10:00, în sala

ANUNȚ CONCURS PRIMĂRIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de natură contractuală, vacante, de : -muncitor necalificat tr.II – studii (G ) funcţii  contractuale de  execuţie, normă intreagă durată nedeterminată din cadrul activităţii  Zone verzi.  Condiţii specifice de participare

ANUNȚ PUBLIC PRIMĂRIA ALEXENI

Primăria comunei Alexeni, cu sediul in comuna Alexeni, judeţul Ialomiţa, str. Primăriei nr. 5, cod fiscal: 4365085, tel/fax: 0243249553, e-mail: primaria_alexeni@yahoo.com, organizează, in conformitate cu Legea nr. 287/2009, privind codul civil, licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie pentru

ANUNT LICITATIE PUBLICA PRIMARIA URZICENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 30.05.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci)

ANUNȚ PUBLIC

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală  Balaciu – Căzănești – Reviga” anunță publicul interesat că în data de 23.04.2018 va derula activitatea intitulată ”Eveniment de promovare – Sfântu Gheorghe” la Căminul Cultural din localitatea Malu, de la ora 14:00.

ANUNT ANGAJARE LIBRA GUARD

Libra Guard angajeaza agenti de paza pentru Urziceni. Salariu 1400 lei net. Relatii suplimentare la tel: 0758031697.

ANUNT PUBLIC LICITATIE PRIMARIA URZICENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 25.04.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci)

ANUNT DE INTERES PUBLIC    

Având în vedere adresa nr.4049, din 2.03.2018, a DIrectiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  Ialomița, prin care se atrage atenția asupra riscului de introducere pe teritoriul României a influenței aviare  de către păsările sălbatice care traversează  zona de nord-est