Monthly Archives: aprilie 2017

ANUNT CONCURS PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul  aparatului de specialitate al primarului -Poliţia Locală Urziceni din cadrul  Compartiment disciplina in construcţii si afişaj stradal – un  post

ANUNT CONCURS PRIMARIA BARCANESTI

Primăria comunei Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea  funcţiilor contractuale de execuţie vacante : 1.Asistent Medical Comunitar  Concursul va avea loc in data de 12.05.2017 , ora 10,00 – proba scrisă şi proba de interviu. Dosarele de

ANUNT CONCURS PRIMARIA BĂRCĂNEȘTI

    Primăria comunei Bărcănești, județul Ialomița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale: Ingrijitor Concursul va avea loc în data de 10.05 2017, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 12. 05. 2017, ora 10.00 – proba

ANUNT CONCURS PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de natură contractuală,  vacante in statele de functii de: -Arhivar debutant– studii (M)  –funcţie  contractuală de  execuţie, normă intreagă durată nedeterminată din cadrul compartiment arhivă. Condiţii specifice de participare la

ANUNT PUBLIC CONCURS PRIMARIA MANASIA

  Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, judetul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată(r2) și ale HGR nr. 611/2008 privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a