Daily Archives: 4 septembrie 2018

Anunț public licitație Bazar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 03.10.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci)