Daily Archives: 4 octombrie 2018

Anunț public licitație Bazar – Primăria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează a doua licitatie publica cu strigare în data de 30.10.2018, ora 10.00, având ca obiect închirierea pe o durată de