Întâlnire de lucru la Primăria Urziceni privind înființarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor

Săptămâna trecută a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Urziceni o întâlnire de lucru privind înființarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor. Au participat reprezentanți ai primăriei locale (departamentele juridic, urbanism, asistență socială, investiții, expertul pentru problemele romilor), reprezentanții școlilor din localitate, reprezentanți ai Poliției Municipiului Urziceni, reprezentantul asistenților medicali, reprezentantul Partidei Romilor, reprezentanți din comunitatea de romi, reprzentanti ai mass-media etc. Întâlnirea a fost organizată sub coordonarea experților Programului ROMACT implementat în parteneriat de Consiliului Europei și Comisia Europeană.

Înființarea Grupului de lucru are la baza Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparțînând minorității romilor și are că scop:

-Identificarea problemelor romilor din localitate;

– Includerea problemelor comunității rome în strategia de dezvoltare a localității;

-Implementarea de acțiuni care să conducă la incluziunea socio-economică a romilor.

Obiectivele și prioritățile Grupului de lucru local pentru problemele romilor vizează, printre altele:

-Elaborarea, monitorizarea și sprijinirea implementării măsurilor privind incluziunea cetățenilor de etnie roma;

-Eficientizarea măsurilor ce vizează accesul pe piață muncii, la condiții de locuire adecvate, la servicii medicale, reducerea abandonului școlar, crearea unor programe de educație civică, prevenirea discriminării etc;

-Dezvoltarea unor măsuri care să răspundă unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, în domeniile: protecția copilului, educație, infrastructură, dezvoltare comunitară, justiție și ordine publică;

-Atragerea și dezvoltarea proiectelor în domeniul incluziunii romilor.

La întâlnirile trimiestriale ale Grupului de Lucru Mixt pot participa și persoane care nu fac parte din această strucura, dar a căror prezența este considerată oportună și eficientă sub aspectul atribuțiilor. Totodată, membrii grupului vor face parte din Grupul Operativ local pentru incluziunea romilor din cadrul Programului ROMACT. Programul ROMACT este o inițiativa comună a Comisiei Europene și a Consiliul Europei menită să ajute autoritățile locale să coopereze cu comunitățile de romi în vederea dezvoltării de politici și servicii publice pentru toată populația, inclusiv cea de etnie roma. Primăria Municipiului Urziceni este partener al Programului ROMACT din luna noiembrie 2018. Echipa ROMACT ajută autoritățile locale să traducă Planul de Acțiune pentru Dezvoltare Locală în măsuri și proiecte concrete adresate tuturor, inclusiv cetățenilor de etnie roma. ROMACT oferă expertiză și instrumente de lucru în elaborarea de politici și proiecte, sesiuni de instruire și de alte servicii de îmbunătățire a abilităților, incluzând sesiuni de coaching și mentorat. O prioritate majoră a programului o reprezintă facilitarea întăririi capacității autorităților locale de a concepe și implementa planuri și proiecte de incluziune a romilor. Pe parcursul întregului program ROMACT, autoritățile locale se angajează într-un proces complex ce le ajută să evalueze necesitățile, să dezvolte și să implementeze politicile, planurile și proiectele urmărite, și să integreze necesitatea incluziunii romilor în politicile locale de dezvoltare. ROMACT le ajută de asemenea la realizarea de propuneri de proiecte cu care să obțină sprijin din fondurile europene și naționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *