Scutiri de penalitati pentru cei care isi platesc integral datoriile restante la primarie

Contribuabilii persoane fizice care își achită integral debitele restante vor fi scutiți de penalitățile de întârziere. Consiliul local a aprobat recent proiectul privind aprobarea Procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice de pe raza municipiului Urziceni. Potrivit actului normativ adoptat, procedura de acordare a facilităților fiscale se aplică până la data 30.09.2019, pentru plata obligațiilor fiscale principale restante la data depunerii cererii de scutire și are ca obiectiv scutirea majorărilor de întârziere aferente acestora. Beneficiarii sunt persoanele fizice ,plătitoare de impozite și taxe locale, respectiv impozite pe clădiri, pe terenuri, impozite pe mijloacele de transport.

   Pot beneficia de scutiri persoanele fizice și juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au achitat integral obligațiile principale datorate, dar nu mai târziu de data de 30.09.2019; depun cerere pentru a beneficia de aceste facilități, până cel târziu la  30.09.2019. Dacă persoana fizică are mai multe tipuri de obligații la bugetul local al municipiului Urziceni și face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă, procedura de scutire de la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorarile de întârziere aferente respectivului impozit /taxă locală.

Scutirea de majorări de întârziere se aplică și pentru contribuabilii care figurează în evidența fiscală numai cu majorări de întârziere, obligatiile fiscale principale fiind achitate integral, anterior intrarii în vigoare a hotărârii de consiliu. Facilitățile nu se acorda pentru obligațiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate  din  valorificarea  bunurilor sechestrate.

Pentru  a  beneficia  de scutire, solicitanții  vor  depune  la registratura  Primăriei Urziceni până la data de 30.09.2019, inclusiv, o cerere care va conține următoarele  elemente: datele de identificare ale solicitantului: nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP; dovada achitării  integrale, până la data depunerii  prezentei cereri, a debitelor principale  restante; copie act de identitate; data, nume în clar  și semnătura solicitantului.

Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de întârziere aferente impozitului, taxei, achitate integral, în condițiile prezentei proceduri.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere va fi analizată în cel mult 30 zile de la data înregistrării de către Serviciul Impozite si Taxe Locale.

Potrivit notei de fundamentare prezentată plenului consiliului local, obiectivele urmărite sunt pe de oparte atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, prevenirea acumulării de noi datorii, reducerea creanțelor restante, creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor pe anul în curs, respectiv, creșterea veniturilor bugetului local pe termen mediu, iar pe de altă parte, respectarea principiului egalitătii de tratament și stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor  și mijloacelor de acordare a  facilitătilor fiscale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *