ANUNT LICITATIE PRIMARIA URZICENI

Municipiul Urziceni cu sediul în Urziceni, Calea Bucuresti, nr. 104, cod fiscal 4364942, telefon 0243254975, adresa mail :primaria@primaria-urziceni.ro, organizeaza în ziua de 05.06.2019, ora 10.00, în sala de sedinte a Primăriei Municipiului Urziceni, licitaţia publică pentru concesionarea terenurilor în suprafaţă de 34,00 mp, 28,00 mp si 28,00 mp situate in str Calea Bucuresti , nr. cad.103.13, nr. 64 lot 1 si lot 2 proprietatea publică a Municipiului Urziceni.

Concesionarea terenurilor se va face pentru perioada de 20 ani cu posibilitatea de prelungire conform reglementărilor legale. Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform H.C.L. nr. 50/26.04.2018, este contravaloarea in lei a 2,80 euro/m.p./an .

Terenul este identificat conform Fisei corpului de proprietate si va fi concesionat pentru amenajare statie mijloace transport in comun si activitati comerciale.

Documentatia de participare se va pune la dispozitia persoanelor interesate în mod gratuit de către compartimentulului ADPP din cadrul Primariei municipiului Urziceni, str Calea Bucuresti, nr. 104 sau de pe site-ul www.primaria-urziceni.ro.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor :28.05.2019, ora 16.30.

 Data limită de depunere a ofertelor :04.06.2019, ora 16,30.

 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Registratura Primariei Municipiului Urziceni, Calea Bucuresti, nr.104.

 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 1 exemplar original.

 Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor : 05.06.2019, ora 10.00,  în sala de sedinte a Consiliului Local Urziceni, Calea Bucuresti, nr 104, judetul Ialomita.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomita,  Strada Cuza Vodă 12, Slobozia 920064, Telefon: 0243 232 266.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:02.05.2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *