ANUNT LICITATIE PRIMARIA URZICENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 20.06.2019, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect vinzarea apartementului poprprietarea Mun. Urziceni, situat in Urziceni, str. Eroilor, nr.13, bl. 106, ap. 13, jud. Ialomita. Licitatia se organizeaza in baza  HCL 66/16.04.2019 al Consiliului Local al Municipiului Urziceni.

Condițiile de participare la licitația publică sunt :

  1. a) pentru persoane juridice care au sediul in Romania: datele de contact ale ofertantului; (adresa, telefon, fax, etc); certificat fiscal eliberat de serviciul impozite si taxe locale, din care sa reiasă ca nu are datorii ; certificat de atestare fiscala din care sa reiasă ca nu are datorii ; dovada depunerii garantiei de participare, in copie; copii de pe certificatul de inmatriculare al societatii; copie de pe BI (CI) a administratorului societatii și al persoanei împuternicite, dacă este cazul; copie de pe actul constitutiv ; declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara, divizare sau faliment;
  2. b) pentru persoane fizice cu cetatenie romana : copie de pe actul de identitate al ofertantului ; certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale din care sa reiasa ca nu are datorii ; certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca nu are datorii; dovada depunerii garantiei de participare in copie ; imputernicirea notariala pentru participarea la licitatie (daca este cazul) si actul de identitate al licitantului.

Persoanele juridice straine precum si cetatenii straini vor putea participa la licitatie in conditiile prevazute de Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.

Prețul de pornire al licitației, este 48.000 lei. Câștigătorul licitației își  asuma si va prelua datoria la întreținere catre Asociatia de proprietari.

Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 (doi) ofertanţi, pentru apartamentul scos la licitaţie. În situația în care nu s-a stabilit un câştigător, se repetă licitația (faza a doua). Daca la cea de-a doua licitație nu s-au prezentat minim 2 ofertanți, acest aspect se va consemna într-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia se va relua procedura de licitație.

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum si modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe siteul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Administrarea domeniului public și privat”  precum si de la Primăria Municipiului Urziceni.

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 20.06.2019 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul fiecărui plic imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data de 19.06.2019 ora 16.00 . Garanția de participare este în cuantum de 1500 lei și va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participe la licitație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *