Anunț public licitație Primăria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 28.08.2019, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, faza a doua, privind inchirierea unor terenuri intravilane cu destinatie agricola, conform tabel, si inchirierea clădirii în suprafață de 96,00 m.p. și a terenului aferent în suprafața de 345.00 m.p., aparținând domeniului privat al municipiului Urziceni, situat în str. Calea Bucuresti, nr.21 din  municipiului Urziceni, judetul Ialomita. Dacă la această licitație nu se vor prezenta minim 2 ofertanți se va aplica de îndată procedura de negociere directă cu persoana juridică sau persoana fizică interesată.

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum și modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Administrarea domeniului public și privat”  precum și de la Primăria Municipiului Urziceni, compartiment ,, Administrarea domeniului public și privat ,,.

Dosarele privind inchirierea unor terenuri intravilane cu destinatie agricola conform tabel, vor cuprinde urmatoarele documente:

-copie dupa actul de indentitate al pesoanei fizice ;

-certificat fiscal eliberat de serviciul impozite si taxe locale ca nu figureaza cu datorii ;

-dovada depunerii garantiei de participare.

Dosarele depuse pentru licitație publică privind inchirierea clădirii în suprafață de 96,00 m.p. și a terenului aferent în suprafața de 345.00 m.p., aparținând domeniului privat al municipiului Urziceni, situat în str. Calea Bucuresti, nr.21 din  municipiului Urziceni, judetul Ialomita vor cuprinde urmatoarele documente:

– datele de contact ale ofertantului; (adresa,telefon,fax,etc)

– certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale fara datorii ;

– dovada depunerii garantiei de participare;

– copii de pe certificatul de inmatriculare al societatii;

– copie de pe BI (CI)  a administratorului societatii;

– copie de pe actul constitutiv care să ateste că entitatea desfasoară activitati non-profit;

– certificat de atestare fiscala fara datorii.

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 28.08.2019 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul plicului terenul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data 27.08.2019, ora 16.30 . Garanția de participare

este în cuantum de 100 lei si va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participle la licitație.

Nr. crt IMOBIL ADRESA SUPRAFATA OBS.
1. TEREN Str.Prel Puscasi, nr.18A 472,00  
2. TEREN Str.Parfumului, nr.FN 793,00  

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *