Comunicat de presă

 

 

21. 08. 2019

LANSAREA PROIECTULUI

“SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE SI REDUCEREA BIROCRATIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI”

Cod SIPOCA 645

Cod MySMIS129218                

Municipiul Urziceni, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscal 436942, cu sediul în municipiul Urziceni, str. Calea București nr.104, reprezentată legal de domnul Constantin Sava având funcția de primar, in calitate de beneficiar, anunta lansarea proiectului cu finanțare europeană “SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE SI REDUCEREA BIROCRATIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI” Cod SIPOCA 645, Cod MySMIS 129218.

 Pentru informații vă puteți adresa echipei de management din cadrul UAT Municipiul Urziceni.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 2.736.548,68 lei, din care: Valoarea eligibilă este de 2.736.548,68; Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0 lei.

Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanțare, fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului – 2.736.548,68lei din care: Valoarea eligibilă  a proiectului – 2.736.548,68lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă – 2.681.817,70 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 2.326.066,37 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national – 355.751,33 lei; Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului – 54.730,98 lei; Valoarea neeligibilă a Proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia – 0 lei.

AM POCA se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 2.681.817,70 lei lei, echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Urziceni  prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementand masuri din perspectiva back-office ( adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea ahivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate.

Obiective specifice:

OS 1. Simplificarea furnizarii serviciilor catre cetateni prin implementarea unei platforme integrate de servicii electronice care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul institutiei, reducand astfel intarzierile in procesul decizional cu impact asupra activitatilor operative si va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de UAT.

          OS 2. Imbunatatirea abilitatilor si cunostintelor personalului UAT in domeniul utilizarii sistemelor informatice dezvoltate prin proiect.

Grupul Tinta al proiectului  include 90 angajati ai Primariei  Mun. Urziceni, din care 2 demnitari, 47 de persoane ocupand functii publice, 25 de persoane reprezentand personal contractual, respectiv 16 consilieri locali.

Este avuta in vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea si certificarea competentelor/cunostintelor dobandite pentru 50 de persoane din cadrul grupului tinta, in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

 

Durata implementarii proiectului:  Proiectul se desfasoara pe o perioada de 18 luni (27.06.2019 – 31.12.2019)

 

Prin implementarea proiectului se anticipeaza urmatoarele rezultate:

  1. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate – Rezultat proiect 1. Platforma integrata care va furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul institutiei, în scopul eficientizarii procesarii documentelor, evitarii întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informationale ale institutiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activitatilor operative si va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Urziceni
  2. Rezultat program 5. Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2. – 50 de persoane din cadrul grupului tinta, instruite in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului

 

Persoana de contract: Vasile Mihai, manager proiect, telefon 0243/254975, int.11, Mobil:-, fax 0243/254975, e-mail: primaria@primaria-urziceni.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *