Comunicat de presă

Data: 30. 08. 2019

Inchiderea proiectului:

“ Calitate si performanță în administrația publică locală a Municipiului Urziceni”, cod SIPOCA 83/SMIS2014+ 122108

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Urziceni anunță inchiderea proiectului ”Calitate și performanță în administrația publică – Primăria Municipiului Urziceni, SIPOCA 83” cod MySMIS 2014+122108, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Evenimentul va avea loc in data de 04.09.2019, ora 11,00, in Sala de Sedinte a Consiliului Local Urziceni, str. Calea Bucuresti nr.104.

Proiectul început în 14 mai 2018 și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat:

“ Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Urziceni, județul Ialomita, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Muntenia pentru susținerea unui management calitativ si performant prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de management al calității, CAF si ISO, aplicabile administrației locale, în concordanță cu „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv, dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 70 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității administrativ teritoriale, UAT Municipiul Urziceni ”.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost urmatoarele:

OS 1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Urziceni pentru susținerea schimbării în vederea obținerii de performanță, de îmbunătățire a modului de realizare a activităților și de prestare a serviciilor publice.

OS 2. Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Urziceni pentru o administrație publică locală consolidată și eficientă și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate.

OS 3. Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 70 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității administrativ teritoriale, UAT Municipiul Urziceni.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, respectiv 14.05.2018-14.09.2019.

Valoarea totală a proiectului care a facut obiectul Contractului de finanțarea fost de: 464.991,59 lei, din care: Valoarea eligibilă este de 391.442,01 lei; Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia de 73.549,58 lei.

Repartizarea valorii eligibile a Proiectului a fost defalcată pe categorii de surse de finanțare, fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului – 464.991,59 lei din care:Valoarea eligibilă  a proiectului – 391.442,01 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă – 383.613,17 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 332.725,71 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din  bugetul national – 50.887,46 lei; Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului – 7.828,84 lei; Valoarea neeligibilă a Proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia – 73.549,58 lei.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obţinut următoarele rezultate principale:

  • Implementarea la nivelul Municipiului Uziceni a sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015,
  • Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Urziceni
  • certificarea unui număr de 70 de persoane din cadrul unității administrativ teritoriale  Municipiul Urziceni.

Persoana de contact: Andrei Cristina, manager proiect, telefon 0243254975, int.20, Mobil:, fax 0243254975, e-mail: primaria@primaria-urziceni.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *