ANUNȚ CONCURS SPITALUL MUNICIPAL URZICENI

Spitalul Municipal Urziceni organizează concurs în baza Ordinului 869/ 2015 – cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor functii:
– medic specialist, specialitatea cardiologie – post temporar vacant
– medic specialist, specialitatea pediatrie – post temporar vacant
La concurs se pot înscrie medici specialiști sau primari confirmați în specialitatea în care se publicaăpostul.
Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte:
– cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
-copia de pe diploma de medic/ farmacist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
– copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
– dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate
– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
– cazierul judiciar;
– certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
– chitanţa de plată a taxei de concurs in valoare de 150 ron
Tematica de concurs și alte relatii suplimentare se pot obține de la biroul RUNOS al Spitalului Municipal Urziceni, tel 0243/255375 int.131
Înscrierile se fac în termen de 10 zile calendaristice de la apariția prezentului anunt, iar concursul se organizează in maxim 30 zile lucrătoare de la publicare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *