COMUNICAT DE PRESĂ

Urziceni, 26 iunie 2020

Lansare proiect

Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni, cod MySMIS 126911

Beneficiar: UAT Municipiul Urziceni

Proiectul “Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal”, cod MySMIS 2014:126911, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Municipiul Urziceni și are o valoare totală de 10.699.777,79 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare numărul 5279/08.04.2020, din care 10.485.782,23 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor medicale și a gradului de accesibilitate a populației deservite la standardele impuse de normele europene.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Sud Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud Muntenia.

Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, din 30 august 2018, până la 31 decembrie 2022.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Consolidarea calității și eficacității serviciilor furnizate prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului Spitalului Municipal Urziceni
  2. Scurtarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Urziceni cu aparatură performantă;

3.Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum si prevenție/depistare precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Urziceni;

  1. Modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități
  2. Eficiență energetică ridicată
  3. Execuția lucrărilor de extindere ambulatoriu

Date de contact Beneficiar: UAT Municipiul Urziceni: Persoana de contact: Vasile Mihai

Adresa: Municipiul Urziceni, România, Str. Calea București nr. 104, județul Ialomița, cod poștal 925300

Telefon: 0243/254.975

E-mail: por.ambulatoriu@primaria-urziceni.ro

Pagina web primaria@primaria-urziceni.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *