Formare profesională pentru o piață  europeană

La  Liceul Tehnologic Sfânta  Ecaterina se implementează  în  perioada  15.09.2019 – 14.11.2020 proiectul de formare profesională Nr. 2019-1-RO01-KA102-06 2339   “Formare  profesională pentru o piaţă europeană”din  cadrul  programului ERASMUS+, finanțat din fonduri europene de către Comisia Europeană, care gestionează şi asigură coordonarea programului la nivel european.

Proiectul presupune mobilități în  scopul formării profesionale a 4 fluxuri de stagiari.

Mobilitățile se desfășoară în cadrul organizațiilor de primire care pot fi furnizori de formare și/sau companii, ambele din domeniul VET din țările participante la Program.

Durata mobilităților  este de 3 săptămâni.

Proiectul „Formare profesională pentru o piață  europeană” propus de Liceul Tehnologic Sfânta  Ecaterina este o consecință a nevoii prioritare a  Liceul Tehnologic Sfânta  Ecaterina de a crea  condițiile necesare pentru pregătirea profesională la standarde europene a elevilor, pentru a asigura  integrarea lor pe piața forței de muncă, ceea ce nu se poate decât prin proiecte de mobilitate și prin  cooperare europeană.

Scopul proiectului „Formare profesională pentru o piață  europeană” este incluziunea socială a 31 stagiari din  Liceul Tehnologic Sfânta  Ecaterina  prin activități de  formare profesională în companii internaționale, în 14 luni.

Obiectivul general al proiectului „Formare profesională pentru o piață  europeană” este îmbunătățirea competențelor profesionale ale elevilor  claselor a XI-a calificările tehnician mecatronist și tehnician în activități economice și clasa a X-a,  calificarea confecționer produse textile de la Liceul Tehnologic Sfânta  Ecaterina, în conformitate cu standardele de pregătire  profesională și de calitate europene, favorizând inserția profesională pe piața europeană, în 14 luni.

OS1: Îmbunătățirea competențelor de montare a sistemelor mecanice pentru transmiterea și  transformarea mișcării: organizarea locului de muncă, asamblarea componentelor de bază,  subansamblelor și ansamblelor micro-/mecatronice, conform standardelor de pregătire profesională la 16 stagiari clasa a XI-a calificarea tehnician mecatronist, în 14 luni.

OS 2: Îmbunătățirea competențelor de utilizare PC: selectează programul specific, introduce datele  primare, verifică și salvează datele, tipărește documentele specifice finale, la 8 stagiari, clasa a XI-a  calificarea tehnician în activități economice, conform standardelor de pregătire profesională, în 14  luni.

OS 3: Îmbunătățirea competențelor de efectuare a operațiilor tehnologice de realizare a unui produs  specific domeniului textile – pielărie: efectuarea tuturor lucrărilor respectând cerințele impuse de tehnologia de lucru specifică locului de muncă, descrierea procesului de funcționare a utilajelor și a  procesului tehnologic de obținere a unui produs finit din textile pielărie, respectarea parametrilor de  funcționare optimă a utilajelor la 7 stagiari clasa a X-a calificarea confecţioner produse textile,  Domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie, în 14 luni.

Grupul țintă: 31 stagiari de la Liceul Tehnologic Sfânta  Ecaterina:16 stagiari clasa XI-a calificarea tehnician mecatronist; 8 clasa XI-a calificarea tehnician în activități economice; 7 clasa a-X-a calificarea confecționer produse textile.

Activitățile proiectului  sunt Managementul proiectului. Selecția participanților, Pregătirea participanților, Pregătirea și realizarea mobilității, Monitorizarea proiectului, Diseminarea rezultatelor proiectului, Evaluarea proiectului, Elaborarea raportului final.

Activitățile în mobilitate: A1- VET-SHORT – Short term mobility of VET learners.

Rezultate tangibile:

-1 proiect de mobilitate europeană Erasmus+;

-fluxul 1, 8 stagiari calificarea tehnician mecatronist, 1 profesor însoțitor, 19 zile de lucru, 2 de călătorie noiembrie-decembrie 2019 în Germania;

-fluxul 2, 7 stagiari calificarea confecționer produse textile, 1 profesor însoțitor, 19 zile de lucru, 2 de călătorie în ianuarie 2020 în Portugalia  fluxul 3, 8 stagiari calificarea tehnician mecatronist, 1 profesor însoțitor 19 zile de lucru, 2 de călătorie  în mai 2020 în Spania;

-fluxul 4, 8 stagiari calificarea tehnician în activități economice, 1 profesor însoțitor, 19 zile de lucru și  2 de călătorie în iulie 2020 în Portugalia;

-31 documente Mobilitate EUROPASS

-31 documente ECVET

-31 CV EUROPASS

-31 certificate OLS

-un site al proiectului.

Rezultate intangibile:

-pentru stagiarii având calificarea tehnician mecatronist dobândirea competențelor de montare a sistemelor mecanice pentru transmiterea și transformarea mișcării: asamblarea componentelor de bază, subansamblelor și ansamblelor micro-/mecatronice.

-pentru stagiarii având calificarea  tehnician în activități economice dobândirea competențelor de a  selecta programul specific, introduce datele primare, verifică și salvează datele, tipărește  documentele specifice finale.

-pentru stagiarii având calificarea confecționer produse textile dobândirea competențelor de  efectuare a operațiilor tehnologice de realizare a unui produs specific domeniului textile pielărie: efectuarea tuturor lucrărilor respectând cerințele impuse de tehnologia de lucru specifică locului de muncă, descrierea procesului de funcționare a utilajelor și a procesului tehnologic de obținere a unui  produs finit din textile pielărie.

Pe termen lung, beneficiile proiectului  „Formare profesională pentru o piață  europeană”sunt:

-pentru stagiari: creșterea stimei de sine, îmbunătățirea nivelui de cultură și civilizație, integrarea pe

piața forței de muncă europeană, creșterea nivelului de trai.

-pentru Liceul Tehnologic Sfânta  Ecaterina: prestarea unor servicii educative de calitate, menținerea efectivului de elevi și  profesori; creșterea numărului de parteneriate naționale și internaționale; crearea unui bun renume.

 

Profesor   coordonator,  Roman  Florina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *