Anunț public Primăria Urziceni

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975-persoana de contact Sandu Ecaterina organizează în data de 26.08.2020, ora 10.00, licitaţie publicăprivind închirierea urmatoarelor imobile:

-teren intravilan cu destinatie agricola, situat in str.Al Campului, nr. 17B,nr cad 24567, aparținând domeniului privat al municipiului Urziceni, judetul Ialomita;

-un teren extravilan situat in municipiul Urziceni, nr cad.26586, ce apartine domeniului privat al municipiului Urziceni;

-cabinet medical situat in cadrul Policlinicii municipiului Urziceni, bdul Republicii, nr.13, ce apartine domeniului public al municipiului Urziceni.

Documentia de atribuire  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum și modul de organizare și desfășurare a licitației publice pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria“Administrarea domeniului public și privat”  precum și de la Primăria Municipiului Urziceni, str.Calea Bucuresti, nr. 104, compartiment ,,Administrarea domeniului public și privat ,,.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 18.08.2020, ora 16.30.

Oferta trebuie sa contina un pret egal sau mai mare decat pretul de pornire al licitatiei si sa aiba anexate toate documentele de calificare.

Dosarele pot fi depuse pâna la data 25.08.2020,ora 16.30la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 26.08.2020,ora10.00». Se va menționa pe exteriorul plicului imobilulpentru care se dorește participarea la licitație.Fiecare oferta se va depunde într-un singur exemplar.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc in Sala de sedinte a Primariei municipiului Urziceni, str.Calea Bucuresti, nr. 104, judetul Ialomita, in data de 26.08.2020, ora 10.00.

Instanța pentru solutionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul Ialomița, str.Cuza Voda, nr.12, Slobozia, judetul Ialomița, cod postal 920064, telefon 0243232266, tr-ialomita-pgref@just.ro

După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul persoanei fizice sau juridice să participle la licitație.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *