Preocupări  pentru  protejarea  mediului la Liceul Tehnologic  Sfânta  Ecaterina  prin  proiectul  de  parteneriat  strategic  „Going  green throughout  Europe”

În perioada  01.10.2018 – 30.09.2020 s-a implementat și se  implementează la  Liceul Tehnologic  „Sfânta  Ecaterina” proiectul de parteneriat  strategic  în  domeniul  educației  școlare  (schimb între școli) Nr. 2018-1-IT02- KA229-048174_3  „Going  green throughout  Europe”.

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educatie școlara îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.

Parteneri în acest proiect  sunt Liceul Instituto Instruzione Superiore „B.  Focaccia” din Salerno, Italia, școală coordonatoare a proiectului, Liceul  32 Secondary Language  School “St.  Kl.  Ohridski” din Sofia, Bulgaria  și   Liceul Tehnologic  “Sfânta  Ecaterina” din Urziceni, România.

Scopul  acestui  proiect   „Going  green throughout  Europe”  pentru  susținerea  schimbului  de  bune  practici  este  axarea pe procesul de învățare și pe activități în sine în  domeniul  energiei verzi  și  a  protejării  mediului  înconjurător. Acest  proiecte  a oferit posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru.

Așa  cum reiese și din denumirea  proiectului,  tema  proiectului  a fost  energia  verde,  iar  obiectivul  proiectului  a  fost desfășurarea  activităților  de   schimb  de  bune  practici  între  școlile  partenere  în  domeniul  preocupării  pentru  protejarea  mediului  înconjurător.  Au  fost  desfășurate  activități  transnaționale   la  liceul  din  Italia  timp de  5  zile, în  luna mai  2019,  activități la  care  au  participat  8  elevi din  clasa a X-a, de  la  Liceul  Tehnologic  „Sfânta  Ecaterina”,  însoțiți  și  coordonați  de  doamnele  profesoare  Roman  Florina  și  Crângașu  Florina,  iar  în  luna  octombrie  2019,  timp de 5 zile  s-au  desfășurate  activități  transnaționale   la  liceul  din Sofia, unde  au  participat  8  elevi  din  clasa  a XII-a, însoțiți  și  coordonați  de  doamna  profesor  Roman  Florina  și  domnișoara director adjunct  Oprea  Daniela.  În  luna  mai  2020, urmau  să  se  desfășoare  activități  transnaționale  și  la   Liceul Tehnologic  Sfânta  Ecaterina, activități  care  au  fost  amânate  datorită  evenimentelor  produse  de  COVID 19.

Ce  este  green  energy?

Energia verde este denumirea populară în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă și nepoluantă. Alegerea unor astfel de surse reduce impactul pe care energia tradițională il are asupra mediului.

În România,  acest tip de energie provine din resurse ca:

-lumina soarelui sau  energia fotovoltaică,

vânt  sau  energia  eoliană,

-apă  sau  energia  hidraulică,

căldura  sau energia  geotermală.

În România,  ponderea energiei provenind din surse regenerabile (nepoluante)  în  total consum de energie este de peste 20%  încă din anul 2017, obiectiv  propus pentru anul 2020, potrivit  EUROSTAT.

Energia fotovoltaică și eoliană  sunt un exemplu de energie verde, fiind o soluție pentru înlocuirea  energiei traditionale. Energia solară este o soluție din ce în ce mai întâlnită în ziua de astăzi. Folosind acest tip de energie economisim resursele convenționale (petrol, gaze naturale, cărbuni, etc), în plus fiind chiar prietenoase cu mediul înconjurător, fiind nepoluante.

Pentru  elevii  Liceului  Tehnologic  „Sfânta  Ecaterina”  aceste  activități  au  fost  deosebit  de  importante  deoarece:

-s-au documentat  pe  o  temă  de  importanță  internațională,  energia  verde,  și  au prezentat  materialele  lor  în  limba  engleză  în  fața  unei  echipe  internaționale; -și-au  dezvoltat competențele  de  comunicare  în limba  engleză; -au  învățat  despre  cultura,  obiceiurile,  tradițiile partenerilor  din  proiect; -și-au  dezvoltat  cunoștințele  privind  importanța  protejării  mediului înconjurător; -au  vizitat  instituții școlare  din  Italia  și  Bulgaria  și au realizat  un  real  schimb  de  experiență  cu  colegii  lor  din  proiect  din  Italia  și  Bulgaria.

Profesor,

Roman Florina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *