POVESTE (fără seamăn de) FRUMOASĂ din URZICENI, via…IERUSALIM

Biserica Sfântului Mormânt se găsește în mijlocul cartierului creștin al Ierusalimului, la capătul Drumului Crucii, denumit și Via Dolorosa – Calea Patimilor – calea străbătută de Iisus de la locul condamnării, la locul răstignirii Sale. Este segmentată în 14 opriri, fiecare marcând evenimentele petrecute pe ultimul drum.

Parcurgerea acestei căi reprezintă, după intrarea pentru câteva clipe în Mormântul Domnului, cea mai importantă trăire a pelerinajului nostru, marcată de durere și de bucurie, deopotrivă. Noi l-am străbătut în sens invers, dar, pentru cititori, voi descrie traseul normal. Prima parte a traseului începe în cartierul musulman, continuând în cel creștin. Esențializând, voi prezenta pe fiecare din cele paisprezece opriri.

Întâia oprire – locul condamnării – acolo se află astăzi școala musulmană „Omariya”. Condamnarea s-a realizat în Pretoriul (tribunalul), aflat în fortăreața Antonia, unde se afla garnizoana romană, complet lipită de Muntele Templului. Sunt arhicunoscute cele întâmplate în fața lui Pilat, care nu i-a găsit nicio vină, însă mulțimea striga să-l elibereze pe Baraba, conducătorul unei răscoale împotriva romanilor. Citez cuvintele lui Pilat: „<Ce rău a făcut Acesta? Nicio vină de moarte nu am aflat întru El. Deci, pedepsindu-l,L Îl voi elibera>. Dar ei strigau, când cu strigăte mari ca El să fie răstignit și strigătele lor au biruit.” (Evanghelia după LUCA, 23. 1-24)

A doua oprire – povara Crucii – se află în incinta complexului franciscan care cuprinde sanctuarul Condamnării și Biciuirii. Aici a fost pusă crucea pe umerii lui Iisus, purtând-o până la locul răstignirii: „Și dezbrăcându-l de toate hainele Lui, i-au pus o hlamidă roșie. Și împletind o coroană de spini i-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă, trestie. Și după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. Apoi Pilat L-a arătat mulțimii spunând: <Ecce homo!> ”<Iată omul>) ( Evanghelia după Matei 27. 27-31)

A treia oprire. Torturat cu sălbăticie și epuizat, Iisus cade sub povara crucii. Locul este marcat de o capelă ridicată de soldații polonezi din al Doilea Război Mondial.

A patra oprire. Iisus, în urcușul Său sub povara crucii, o întâlnește pe Mama Sa. Momentul este marcat de un basorelief sculptat în piatră. Locul este marcat  și de reprezentarea unei perechi de sandale îndreptate spre nord, indicând locul unde se afla Maica Domnului când și-a văzut Fiul ducând Crucea. Alături este acum o biserică catolică armeană.

A cincea oprire. Simion Cirineul Îl ajută pe Iisus. „Și pe când Îl duceau, oprind pe un oarecare Simion Cirineul, care venea din țarină, i-au pus crucea ca s-o ducă în urma lui Iisus” (Luca 23: 26)

A șasea oprire. Veronica, una dintre femeile vindecate, însoțindu-L la locul răstignirii, șterge fața lui Iisus. Când sfânta Veronica I-a șters fața de sânge și sudoare, chipul Său a rămas imprimat pe năframă. Acum acolo se află biserica Sfânta Veronica, aflată sub îngrijirea ordinului „Micile Surori ale Lui Iisus”.

A șaptea oprire. Această oprire indică și locul ieșirii din Cetate: Poarta Judecății. Aici erau pronunțate sentințele celor condamnați. Aici a căzut Iisus pentru a doua oară. Locul este marcat de o capelă catolică.

A opta oprire. Iisus vorbește femeilor ierusalemite. Evenimentul este imortalizat de o pictură pe care este scris în limba greacă: „Iisus Hristos Biruitor” „Și îndreptându-Se către ele, Iisus le-a zis: <Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeți pe Mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi, și dealurilor: Acoperiți-ne. Căci dacă fac aceste cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi?>” ( Luca 23: 27-31)

A noua oprire. Iisus cade a treia oară. Locul este marcat de o coloană zidită în peretele bisericii copte. Alături se vede Capela Sfânta Elena, iar pe terasă sunt chilii ale călugărilor abisinieni.

A zecea oprire. Iisus este dezbrăcat de haine. „Soldații le-au luat și le-au aruncat sorții pentru a câștiga cămașa Sa.” Locul este închis, dar se poate vedea printr-o fereastră. ( Ioan 19: 23-25)

A unsprezecea oprire este pe Vârful Golgotei („Căpățânii”). Iisus este pironit pe cruce. Aici este un altar îmbrăcat în argint descriind suferințele Lui Iisus cu ajutorul motivelor artistice în stil renascentist. Un admirabil mozaic decorează tavanul și peretele, rămas de pe timpul cruciaților.

A douăsprezecea oprire. Iisus moare pe cruce. Acolo se află un altar grec-ortodox, sub care un disc de argint indică locul răstignirii. Pe ambele părți ale altarului se văd locurile unde au fost înfipte crucile celor doi tâlhari răstigniți odată cu Iisus. Aici Iisus a rostit ultimele cuvinte „Eloi, eloi, lama sabahtami!” („Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit?”) Aici stânca se vede crăpată, crăpătură provocată de cutremurul care s-a produs în clipa morții Sale „Și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Și întuneric mare s-a făcut.”

A treisprezecea oprire: Iisus este coborât de pe cruce în prezența mamei Sale. Durerea mamei este redată de icoana-statuie „Mater Dolorosa”, împodobită cu o coroană de aur și numeroase daruri prețioase aduse din Portugalia. După ce Iosif din Arimateea L-a coborât de pe cruce, Iisus a fost pus pe Piatra Ungerii, care se află la intrare.

A paisprezecea oprire: punerea în mormânt și învierea. Aici este Biserica Învierii Domnului. Deasupra intrării Iisus este reprezentat învingând moartea și sculându-Se din Mormânt. „Și venind la locul numit Golgota, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere; și gustând, nu a voit să bea. Și deasupra capului au pus vina Lui scrisă: <Acesta este Iisus, regele iudeilor>”.[…] După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziuă, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Și îngerul a zis femeilor: <Nu vă temeți. Nu este aici. Spuneți ucenicilor Lui că s-a sculat din mormânt și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea>. Apoi femeile l-au văzut pe Iisus stând, dar nu știau că este Iisus și le-a zis: <Nu vă atingeți de mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la frații Mei și le spuneți: Mă sui la tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și la Dumnezeul vostru.>” (Ioan 20: 11-17) Capela are două camere: Încăperea Îngerului și Sfântul Mormânt. Piatra Sfântă a Mormântului este acoperită cu marmură, iar deasupra sunt icoane și picturi reprezentând Învierea Domnului.

Acum, în finalul drumului parcurs în sens invers, desigur tot pe ploaie, câteva impresii, nu despre traseul în sine, desigur copleșitoare, ci despre atmosfera turistică. O străduță destul de îngustă, foarte bine pavată cu plăcuțe prelucrate, de piatră calcaroasă, având la stânga și la dreapta numeroase străduțe pe care se găsesc, desigur, fel și fel de magazine care-ți iau ochii, bineînțeles cu obiectele cele mai felurite, cu negustori arabi, evrei și cine le mai știe neamul, cu care musai trebuie să te tocmești. Este imposibil să nu fii tentat de ceva, mai ales de obiecte bisericești. Eu fusesem rugat din țară de cineva care a mai fost, să cumpăr  câteva sticluțe cu ulei de trandafir. M-a scos din încurcătură măicuța (călugărița) noastră din grup, care știa englezește. Partea frumoasă a fost că, ceilalți colegi de pelerinaj, văzând ce am cumpărat, imediat s-au orientat și ei, golindu-i foarte repede rafturile negustorului care se freca pe mâini. Mai târziu, pe traseul nostru prin alte orașe, am descoperit că același ulei costa mult mai ieftin, dar se zice că l-am cumpărat de pe Drumul Crucii…

O curiozitate bine gândită. Treptele urcușului sunt inegale, alternând cele mai late cu cele mai simple. Asta ca să nu se poată alerga și nici împiedica.

Moment emoționant și pentru fiecare turist-pelerin. Celebrul astronaut american Neil Armstrong a ajuns și el la Ierusalim, a parcurs și el Drumul Crucii, declarând în final: „Sunt mai emoționat acum decât atunci când am pășit pe lună.”

                                                   Titi DAMIAN

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *