ANUNȚ CONCURS – PRIMĂRIA URZICENI

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  Primaria mun. Urziceni jud. Ialomita,  va organiza concurs de recrutare pentru postul de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul  aparatului de specialitate al primarului-Serviciul impozite, taxe locale si alte venituri- Compartiment colectare creante bugetare, executare silita.

Pentru participarea la concurs  – candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţelor economice sau ṣtiinṭelor  juridice;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Locul concursului: sediul Primăriei Municipiului Urziceni, str. Calea Bucureşti nr.104, în sala de ședinta a Consiliului local, et.1 ;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Urziceni, str. Calea Bucureşti, nr.104, camera nr.12, în perioada: 16 noiembrie -07 decembrie  2020.

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
  2. b) proba scrisă stabilita in data de 17.12.2020 ora 12,00 ;
  3. c) interviul se va sustine intrun termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile de participare la concurs,  bibliografia, fisa postului se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei: http:/www .primaria-urziceni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul resurse umane, salarizare  la telefon/fax 0243254975, interior 14.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *