ANUNȚ PUBLIC CONCURS PRIMĂRIA URZICENI

In conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  Primaria mun. Urziceni jud. Ialomita,  va organiza concurs de recrutare pentru postul de:

– consilier juridic clasa I grad profesional debutant  studii (S)- din cadrul  aparatului de specialitate al primarului- Biroul juridic, resurse umane şi administrarea domeniului public si privat –Compartiment juridic, contencios.

    – Pentru participare la concurs/examen, candidaţii trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă–ştiinţe juridice, domeniul de licenţa ,, drept’’ avand una dintre specializări:

  1. a) drept;
  2. b) drept european si internaţional;

vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani;

 

  • Locul concursului: –  sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in sala de sedinta a Consiliului local et.1 ;
  • Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104, camera nr.12, in perioada : 20 noiembrie-09 decembrie 2020, inclusiv.

     Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
  2. b) proba scrisă stabilita  in data de 23.12.2020 ora 12,00 ;
  3. c) interviul se va sustine intrun termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile de participare la concurs,  bibliografia, fisa postului se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei  :http:/www .primaria-urziceni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul resurse umane, salarizare  la telefon/fax 0243254975, interior 14.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *