ANUNȚ PUBLIC CONCURS PRIMĂRIA URZICENI

In conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  Primaria mun. Urziceni jud. Ialomita,  va organiza concurs/examen  de recrutare pentru doua posturi, dupa cum urmeaza:

  • inspector clasa I grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului-Directia economica – Compartiment buget, prognoze, executie  bugetara

Pentru participarea la concurs /examen – candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

 – vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

– inspector clasa I grad profesional principal din cadrul  aparatului de specialitate al primarului-Directiei economica – Compartiment evidenta contabila venituri, cheltuieli, patrimoniu

Pentru participare la concurs/examen, candidaţii trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

 – vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

  • Locul concursului: – sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in sala de sedinta a Consiliului local et.1 ;
  • Dosarele de inscriere la concurs/examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104, camera nr.12, in perioada : 24 noiembrie -14 decembrie

     Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
  2. b) proba scrisă stabilita  in data de 28.12.2020 ora 12,00 ;
  3. c) interviul se va sustine intrun termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile de participare la concurs/examen,  bibliografiile, fisele posturilor se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei  :http:/www .primaria-urziceni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul resurse umane, salarizare  la telefon/fax 0243254975, interior 14

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *