PRODUCATORII AGRICOLI SUNT OBLIGATI SA DETINA UN ATESTAT DE PRODUCATOR

Producătorii agricoli, persoane fizice, trebuie să aibă, începând de la 1 mai, un atestat de producător, pe care îl vor utiliza în locul certificatului de producător folosit pâna acum. Cei care nu vor respecta această regulă riscă amenzi de până la 22.500 lei

Conform Legii nr. 145/2014, atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, și care atesta calitatea de producător agricol persoană fizica. Acest document cuprinde numele și prenumele producătorului agricol, precum și denumirea produselor și suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritătile administrației publice locale pe a căror rază se afla terenul/ferma/gospodăria.

Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de la data emiterii și este vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, după caz. Producatorii cu atestat pot vinde în spații special amenajate în piețe, procentul de alocare a spațiilor de vanzare distincte fiind de minimum 40% din totalul spațiilor de vanzare existente.

Actul normativ  mai stabilește și că producătorii agricoli sunt obligați să afiseze la locul de vânzare eticheta de produs, care conține informații cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii produsului și pretul de vânzare. Reglementările în vigoare prevăd și o serie de sancțiuni pentru producătorii care nu țin cont de regulile privind atestatul de producător și carnetul de comercializare. Astfel, cei care utilizeaza carnetul de comercializare fără să respecte regimul de utilizare al filelor pot fi sancționati cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

De asemenea, producătorii agricoli care transportă produse agricole de la locul de deținere la locul de comercializare, dar nu respectă obligatia de a deține o filă completată corespunzător cantităților și structurii sortimentelor transportate, pot primi o amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei. În plus, dacă nu afișează eticheta de produs, comercianții sunt pasibili de o amendă care va fi cuprinsă între 100 lei si 300 lei. Amenzile cresc considerabil în cazul în care producătorii comercializează produse, însa nu au un atestat de producător valabil și un carnet de comercializare a produselor. În aceasta situație amenzile sunt între 15.000 lei si 22.500 lei. Mai mult decât atât, dacă producătorii vând, în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din producția proprie, atunci fapta constitutie contravenție și se sancționeaza cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *