VIN BANI EUROPENI PENTRU PROGRAMUL DE DEZVOLTARE RURALA

    Comisia Europeană a adoptat oficial pe, 26 mai Pragramul national de dezvoltare rurală care  trasează prioritățile României pentru utilizarea celor aproximativ 9,5 miliarde EUR disponibile din 2014 până în 2020 (8,1 miliarde EUR din bugetul UE și 1,34 miliarde EUR cofinanțarea națională). PDR-ul României se concentrează în principal asupra a 3 domenii prioritare: promovarea competitivității sectorului agricol; protecția mediului; stimularea dezvoltării economice și crearea de locuri de muncă la sate.

   În cadrul primei priorități, „Competitivitatea sectorului agricol și exploatarea forestieră durabilă”, PDR va sprijini modernizarea a aproximativ 3.400 de ferme și cooperative, dezvoltarea a peste 30.000 de ferme mici, precum și instalarea în zona rurală și începerea activității pentru peste 9 400 de tineri fermieri.

    În ceea ce privește prioritatea „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură”, peste 1,3 milioane ha de teren agricol (peste 10 %) și peste 800 000 ha de pădure (12 %) vor beneficia de plăți pentru a sprijini biodiversitatea și pentru a promova practicile ecologice de gestionare a terenurilor. Alte 4,7 milioane ha vor beneficia de sprijin pentru a preveni abandonarea terenurilor și eroziunea solului. Competențele în domeniul agricol vor fi consolidate prin formarea a aproximativ 184 000 de persoane, în cadrul celor două priorități menționate anterior.

    În ceea ce privește prioritatea „Incluziune socială și dezvoltare locală în zonele rurale”, se vor crea aproape 27 000 de locuri de muncă în zonele rurale și vor fi sprijinite crearea și dezvoltarea a 3 000 de întreprinderi neagricole. Aproximativ 27% din populația rurală va beneficia de investiții de îmbunătățire a infrastructurii rurale.
În total, sunt prevăzute 118 programe în toate cele 28 de state membre UE. Noul Regulament privind dezvoltarea rurală pentru perioada 2014-2020 abordează șase priorități economice, de mediu și sociale, iar programele cuprind obiective clare care stabilesc rezultatele ce trebuie atinse. În plus, pentru a coordona mai bine acțiunile și pentru a maximiza sinergiile cu alte fonduri structurale și de investiții europene (ESIF), s-a încheiat cu fiecare stat membru în parte un acord de parteneriat în care se prezintă strategia generală pentru investițiile structurale finanțate de UE.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *