STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ROSIORI, JUDETUL IALOMITA

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala  il reprezinta imbunatatirea continua a calitatii vietii locuitorilor comunei Rosiori avand in vedere principiile: sustenabilitatii, capacitatea de a gestiona si de a utiliza resursele in mod eficient, pe zone de potential economic si pe zone de prioritate asigurand prosperitatea, protectia mediului si coeziunea sociala.

Obiectivele specifice sunt reprezentate astfel:

 • Dezvoltarea echilibrata a infrastructurii, coordonata cu implementarea sistemelor adecvate de management si valorificarea a capitalului natural in vederea gestionarii eco-eficiente a consumului de resurse si valorificarea maximala a acestora prin promovarea unor practici de consum si productie care sa permita o crestere economica sustenabila pe termen lung;
 • Cresterea calitatii servicilor furnizate catre cetateni in vederea crearii conditiilor pentru o piata a muncii flexibile in care oferta de munca este adaptata permanent cerintelor angajatorilor prin promovarea culturii antreprenoriale a societatii informationale si a noilor servicii in contextul integrarii activitatii productive in spatiul economic european.

Propuneri de dezvoltare ( trasarea unor directii strategice de dezvoltare pentru asigurarea unei abordari coerente de abordare)

 • Cresterea capacitatii administrative. Specializarea resurselor umane in vederea furnizarii unor servicii calitative superioare populatiei;
 • Calitatea drumurilor si retelelor de drumuri, accesibilitatea si conectivitatea lor, precum si calitatea infrastructurii de transport;
 • Necesitatea actualizarii Planului Urbanistic General;
 • Reabilitarea si infiintarea sistemelor cu alimentare cu apa potabila si canalizare;
 • Infiintarea retelelor de distributie a gazelor naturale;
 • Eficientizarea sistemelor de iluminat public;
 • Accesul populatiei la servicii medicale, de educatie, culturale si asistenta sociala de calitate;
 • Diversificarea economiei locale.

 Puncte slabe:

 • In comuna Rosiori populatia majoritara este o populatie inactiva, imbatranita si contiuna evolutia de imbatranire;
 • Populatia activa este in continua scadere;
 • Principala activitate practicata este agricultura de subzistenta;
 • Produsele agro-alimentara din import cu preturi scazute fac concurenta produselor autohtone;
 • Lipsesc zonele de industrie usoara; lipsesc mijloace de productie;
 • Lipsa unei traditii a judetului in domeniul turismului.

Oportunitati:

 • Calitatea solului si posibilitatea concentrarii terenurilor agricole in exploatatii viabile economic;
 • Cererea de produse agricole ecologice; promovarea produselor alimentare locale, traditionale;
 • Existenta programelor nationale si europene pentru sustinerea dezvoltarii/inovarii, cercetarii si transferului de tehnologii;
 • Posibilitatea infiintarii de parcuri industriale;
 • Pozitia strategica geografica, accesul la Dunare este prezentata ca un factor favorizant dezvoltarii economice. Apropierea de judetele ILFOV, PRAHOVA, CONSTANTA, BUZAU.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *