GAL NAPARIS A DEPUS STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA

Asociația GAL NAPARIS a depus Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020 cu finanțare din PNDR – LEADER pentru o alocare inițială de 2.304.292 euro.

      În urma sesiunii de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală din 2011, comunele Găneasa (Ilfov), Sinești, Movilița, Coșereni, Borănești, Bărcănești, Axintele, Manasia, Gîrbovi, Ion Roată, Valea Măcrisului, Bărbulești (Ialomița) a primit Decizia de Autorizare nr. 61991/2011, în vederea desfășurării activităților specifice implementării măsurilor 41, 421 si 431.2 din cadrul PNDR – perioada de finanțare 2007-2013, iar în data de 15 februarie 2012 a semnat cu APDRP contractul de finanțare C4312011032399113, contract cu privire la cheltuielile de funcționare (activitati de animare, informare, promovare a activităților desfășurate de GAL, activități de instruire a personalului GAL și a membrilor Adunării Generale GAL, cheltuieli cu salariile, dotări cu echipamente, cheltuieli de funcționare – utilităti, chirii, etc).

    Comunele din cadrul Asociației IALOMIȚA VEST Borănesti, Bărbulesti, Axintele, Gîrbovi, Manasia, Ion Roată, Valea Măcrișului, Cosereni, Sinești au realizat studii de fezabilitate/memorii justificative în virtutea cărora au depus cereri de finanțare și au implementat proiecte cu  valori cuprinse între   50.000 euro – 200.000 euro. Printre fruntașii în accesarea fondurilor europene se pot nominaliza comunele:  Borănești – reprezentată prin domnul Primar Nae Adrian,  Gîrbovi – reprezentata prin domnul Primar Popa Grigore, Manasia – reprezentată prin domnul Primar Oprea Gelal, Coșereni – reprezentată prin domnul Primar Radu Ion,  și comuna Sinești – reprezentată prin domnul Primar Andrei Constantin.

         Grupul de Acțiune Locală IALOMITA VEST  a desfășurat pe parcursul anilor 2012-2015 activități permanente de promovare a oportunităților de finanțare constând în întâlniri de informare și promovare, precum și acțiuni tip caravana în toate localitățile componente. Activitățile realizate au condus, în timp, la conștientizarea oportunităților LEADER, la creșterea interesului beneficiarilor față de accesarea fondurilor  europene nerambursabile, un număr de 7 localităti  care nu au beneficiat de un astfel de sprijin dorind să participe în noul Parteneriat GAL NAPARIS.

   Actualul Parteneriat GAL NAPARIS a fost constituit prin asocierea comunei Moldoveni, reprezentată prin domnul Primar Victor Alexandru Dumitru, Asociația Femeilor “PRO FAMILIA” Ialomița – reprezentată prin Președinte Raluca Giorgiana Dumitrescu, SC AGRO ALDOR SRL reprezentată prin  Administrator – Constantin Dorin Bors și SC L&E OIL INVESTI-MENTGROUP SRL reprezentată prin Administrator  Mariana-Cristina Carnaru. Acestui nucleu ce corespunde parteneriatului public-privat finanțat prin LEADER 2014-2020 li s-au alăturat agenți economici și unitățile administrative din Sinești, Fierbinți Târg, Movilița, Drăgoești, Roșiori, Axintele, Bărcănesti, Borănești, Coșereni, Ciocârlia, Ion Roată, Valea Măcrișului, Gîrbovi, Armășesti, Adâncata, Dridu, Maia, Manasia, Rădulești, din județul Ialomita și Gradiștea, din județul Ilfov.

     Au fost realizate activități de animare/informare, au fost realizate întâlniri de Parteneriat cu cei 81 de parteneri care au decis elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020 cu o alocare de 2.304.292 euro pentru următoarele 9 linii de finanțare, ce răspund nevoilor identificate în teritoriul Parteneriatului și contribuie la obiectivele și prioritățile de dezvoltare rurală ale Politicii Agricole Comune, prevăzute in Regulamentul European 1305/2013 și la domeniile de intervenție:(i) favorizarea competitivității agriculturii și (iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă:

  1. Crearea de noi forme asociative în teritoriul GAL NAPARIS – 200.000 EURO
  2. Informare și formare profesională pentru dezvoltare locală – 20.000 EURO
  3. Consolidarea sectorului agroalimentar în teritoriul GAL NAPARIS-200.000 EURO
  4. Agricultură nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL NAPARIS -270.000 EURO
  5. Crearea de noi ne-agricole în teritoriul GAL NAPARIS – 90.000 EURO
  6. Protejarea patrimoniului cultural în teritoriul GAL NAPARIS -120.000 EURO
  7. Infrastructura în teritoriul GAL NA-PARIS pentru înnoirea satului – 945.662 EURO
  8. Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL NAPARIS -152.000 EURO
  9. Integrarea minorităților, prevenirea segrerării și a excluziunii sociale în teritoriul GAL NAPARIS -40.000 EURO

      Dosarul de candidatură al Aso-ciației GAL NAPARIS pregătit de echipa tehnică formată din Potor Dănuț Alexandru – expert, Fera Vlad – Liviu-expert, Stănescu Florin – expert, Aeleni Petru – agent de dezvoltare rurala si Dumitrescu Raluca Giorgiana –mana-ger a fost depus la AM PNDR-LEADER cu nr. 247/28.04.2016 și se află în faza de eligibilitate. La nivelul României sunt depuse  250 de dosare de candidatură, alocarea financiară publică fiind de 563.516.557 euro.

    Marti, 24 mai 2016, la sediul Asociatiei GAL NAPARIS în comuna Moldoveni, str. Căminului, nr.26, Ca-mera nr.1, Colegiul Administrației Publice  a făcut primele demersuri în vederea actualizării Statutului și Actului Constitutiv și alegerii noii echipe de conducere. Adunarea Generală va avea loc pe 13 iunie 2016, ora 11:30 la Moldoveni, la sediul sus-menționat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *