ANUNT PUBLIC LICITATIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 24.10.2017, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani , cu posibilitate de prelungire, a spatiilor libere cu destinatia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Urziceni aflate în  proprietate publică a Municipiului Urziceni, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Urziceni.

Condițiile de participare la licitația publică sunt :

  1. a) pentru persoane juridice:

– datele de contact ale ofertantului; (adresa,telefon,fax,etc), certificat fiscal eliberat de serviciul impozite și taxe locale, dovada depunerii garanției de participare, copii de pe certificatul de înmatriculare al societății, copie de pe BI (CI)  a administratorului societății, copie de pe actul constitutiv, documentele Cabinetului medical Individual (dupa caz) din care sa rezulte ca sunt autorizati sa desfasoare activitati medicale, certificat de atestare fiscală, declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, divizare sau faliment, cerere tip de participarela licitatie(formularul nr 1);

  1. b) pentru persoane fizice :

– dovada depunerii garanției de participare, copie de pe autorizatia de libera practica eliberata de autoritatea competenta su de pe actul legal de constituire, dupa caz, copie de pe actul de identitate a reprezentantului , certificatul de atestare fiscală, certificat fiscal eliberat de serviciul impozite și taxe locale, procura legalizata de la notar public, pentru persoane fizice participante la licitatie reprezentate de mandatariș declaratie din care sa rezulte ca persoana fizica nu se afla in reorganiare judiciara sau faliment, cerere tip de participare la licitatie (formular nr. 1)

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum si modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe siteul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Administrarea domeniului public și privat”  precum si de la Primăria Municipiului Urziceni , camera 8 .

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 24.10.2017 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul fiecărui plic imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data de 23.10.2017 ora 16.00 . Garanția de participare este în cuantum de 100 lei și va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participle la licitație.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *