ANUNTURI CONCURSURI PRIMARIA URZICENI

 

 

 

 

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii publice de execuţie vacante  dupa cum urmează :

  1. Inspector clasa I grad profesional asistent studii (s) funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Serviciul tehnic –Compartiment urbanism si disciplina in construcţii.

Condiţiile de participare la concurs;

– Pentru participare la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificarile si completarile ulterioare :

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti cu domeniul de licenţa:inginerie civilă, construcţii, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, cai ferate, drumuri si poduri, inginerie urbană şi  dezvoltare regională;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

2.Inspector clasa I grad profesional principal studii (s) funcţie publică de execuţie din cadrul        aparatului de specialitate al primarului – Direcţia economicăCompartiment evidenţă              contabila, venituri si cheltuieli.

Condiţiile de participare la concurs;

-Pentru participare la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificarile si completarile ulterioare

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.

-vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

 3. Inspector clasa I grad profesional debutant studii (s) functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului –Biroul achizitii si investiţii –Compariment investiţii si proiecte cu finanţare internaţionale.

Condiţiile de participare la concurs;

– Pentru participare la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificarile si completarile ulterioare :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti cu domeniul de licenţă:inginerie civilă, construcţii, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri si poduri, inginerie urbană şi  dezvoltare regională;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani.

 4. Consilier juridic clasa I grad profesional debutant studii (S) functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului –Biroul juridic, resuse umane şi administrarea domeniului public si privat –Compartiment juridic, contencios.

Condiţiile de participare la concurs;

– Pentru participare la concurs, candidaţii trebuie sa indeplinescă condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificările si completările ulterioare :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă–ştiinţe juridice, domeniul de licenţa ,, drept’’ avand una dintre specializări:

  1. a) drept;
  2. b) drept european si internaţional;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani.

Concursurile se vor organiza conform calendarului:

-Proba scrisă se va desfăşura în data de 26.02.2018, ora 12,00 la sediul  Primăriei Municipiului Urziceni in sala de şedinţă a Consiliului Local Urziceni et.1.

– proba interviu se va desfăşura intr-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul   Primăriei Municipiului Urziceni, in  sala de şedinţă a Consiliului Local Urziceni et.1.

Condiţiile de participare la concurs;

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să indeplinesca condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificările si completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 alin (1) din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G nr. 761/2017, la Registratura  Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12 din str. Calea Bucureşti nr.104.

Locul concursului:sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in  sala de şedinţă a Consiliului Local Urziceni et.1.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografiile stabilite, atribuţiile prevazute in fişele posturilor  şi conţinutul dosarelor de concurs  se vor afişa la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei: http://www.primaria-urziceni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14 (Compartiment Resurse Umane, Salarizare).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *