ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 42,50 MP PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI URZICENI, JUDETUL IALOMITA

Municipiul Urziceni cu sediul în Urziceni, Calea Bucuresti, nr. 104, cod fiscal 4364942, telefon 0243254975, adresa mail :primaria@primaria-urziceni.ro, organizeaza în ziua de 29.03.2018, ora 12.00, în sala de sedinte a Primăriei Municipiului Urziceni, licitaţia publică pentru concesionarea unui teren proprietatea publică a Municipiului Urziceni, faza a 2-a.

Terenul situat în Urziceni, Calea Bucuresti, nr.76 are o  suprafaţa de 42,50 mp si aparţine domeniului public al municipiului Urziceni. Concesionarea terenului se va face pentru perioada de 20 ani cu posibilitatea de prelungire conform reglementărilor legale. . Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform H.C.L. nr.19/27.02.2003 este contravaloarea in lei a 1,56 euro/m.p./an .

Terenul este identificat conform Fisei corpului de proprietate la numarul cadastral 109.31 si va fi concesionat pentru amenajare statie mijloace transport in comun si activitati comerciale.

         În vederea participării la licitaţie ofertanţii persoane interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de participare la licitaţie obtinuta de la compartiment ADPP, camera 12 a Primariei Municipiului Urziceni, Calea Bucuresti,nr.104 sau site-ul www.primaria-urziceni.ro.

          Contravaloarea documentatiei de particpare la licitatie este în cuantum de 30 lei si se poate achita la casieria Primariei Urziceni sau gratuit de pe site-ul www.primaria-urziceni.ro. Data limită pentru solicitarea clarificărilor :22.03.2018, ora 16.30.

          Data limită de depunere a ofertelor :27.03.2018

          Adresa la care trebuie depuse ofertele : Registratura Primariei Municipiului Urziceni, Calea Bucuresti, nr.104.

          Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 1 exemplar original.

          Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor : 29.03.2018, ora 12.00,  în sala de sedinte a Consiliului Local Urziceni, Calea Bucuresti, nr 104, judetul Ialomita.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomita,  Strada Cuza Vodă 12, Slobozia 920064, Telefon: 0243 232 266.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:26.02.2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *