ANUNȚ LICITAȚIE PRIMĂRIA URZICENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 28.03.2018, ora 10.00,a doua licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani , cu drept de prelungire , a unui teren situat în str.Mihai Viteazul,nr. 4, cu o suprafață de 224,00 mp aflat în  proprietate privata a Municipiului Urziceni.

Dacă la această licitație nu se vor prezenta minim 2 ofertanți se va aplica de îndată procedura de negociere directă cu persoana juridică sau persoana fizică interesată.

Condițiile de participare la licitația publică sunt  datele de contact ale ofertantului; (adresa,telefon,fax,etc), certificat fiscal eliberat de serviciul impozite si taxe locale, dovada depunerii garanției de participare, copii de pe certificatul de înmatriculare al societății, copie de pe BI (CI)  a administratorului societății, copie de pe actul constitutiv care să ateste ca societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu amănuntul , certificat de atestare fiscala, declarație pe propria raspundere că nu se află în reorganizare judiciara, divizare sau faliment;

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum și modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Administrarea domeniului public și privat”  precum și de la Primăria Municipiului Urziceni , camera 7 .

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 28.03.2018 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul fiecărui plic imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data 27.03.2018, ora 16.30 . Garanția de participare este în cuantum de 100 lei si va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participle la licitație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *