ANGAJATORII AU TERMEN PANA LA 31 MARTIE SA TRANSMITA MODIFICARILE IN REVISAL

În Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind noile prevederi referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Una dintre prevederi vizează perioada pe care angajatorii o au la dispoziție pentru transmiterea modificării salariului de bază lunar brut, indemnizațiilor, sporurilor precum si a altor adaosuri, astfel cum acestea sunt prevăzute în contractul individual de muncă, sau după caz, în contractul colectiv de muncă. Astfel, în contextul mutării CAS si CASS de la angajator la salariat, începând de luna ianuarie 2018, angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi a altor adaosuri, care se produce de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului și până la 31 martie 2018. Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regulă, transmiterea în REVISAL a oricărei modificări a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi al altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii  acesteia.

În cazul contractelor nou încheiate, acestea trebuie înregistrate în Registru general de evidenţă a salariaţilor, anterior începerii activităţii. Orice modificare a funcţiei/ocupaţiei, conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative, a tipului sau a duratei contractului individual de muncă, precum si orice schimbare a duratei timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia. Hotărârea de Guvern mai prevede că persoanele fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au obtinut sau nu statutul de utilitate publică, institutiile/autoritătile publice/alte entităti juridice, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligatia de a întocmi, completa si transmite registrul general de evidentă a salariatilor, cu respectarea dispozitiilor privind protectia datelor cu caracter personal.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *