PROIECT PENTRU PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU ANUL 2018-2019

În clinicile de stat se vor acorda, în perioada 2018-2019, servicii medicale în ambulatoriu, adică fără să fie nevoie de internare, atât celor asigurați în sistemul de sănătate de stat, cât și celor care nu au asigurare. Potrivit unui proiect de act normativ ce-și așteaptă momentan aprobarea, pentru cei neasigurați vor exista trei categorii de servicii medicale gratuite în ambulatoriu, iar lista pentru cei asigurați va fi ceva mai lungă.

În pachetele medicale pentru perioada 2018-2019 sunt incluse, atât pentru asigurați, cât și pentru neasigurați, câte o serie de servicii medicale gratuite pe care le pot primi românii în ambulatoriu.

Ele sunt detaliate în Proiectul de Ordin al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 2018 a pachetelor de servicii medicale pentru 2018-2019. Proiectul mai are nevoie doar de aprobarea sa de către ministru și de către președintele CNAS, precum și de publicarea în Monitorul Oficial pentru a se aplica.

Pachetul minimal, pentru cei fără asigurare

De pachetul minimal vor beneficia, ca și până acum, cei care nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate, dar care, totuși, au parte întotdeauna de o serie de servicii medicale oferite de la stat în mod gratuit. În ambulatoriu, la clinicile statului, ei vor beneficia de servicii medicale fără internare de următoarele trei tipuri:

-pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală (anamneză, examen clinic și tratament); se va acorda o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical;

-supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (va include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament);

-consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei (o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere).

Atenție! Ca și până acum, cei care vor beneficia de pachetul minimal de servicii medicale în ambulatoriu vor suporta integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

Serviciile de care vor beneficia asigurații

În schimb, asigurații în sistemul public de sănătate publică vor beneficia de ceva mai multe servicii decât cei fără asigurare. Pachetul de bază pentru asigurați va cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale acordate în ambulatoriu:

-servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

-servicii medicale curative-consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice (vor fi incluse recomandările, prescrierea tratamentului, biletele de trimitere, de internare, eliberarea de concedii medicale ș.a.);

-servicii medicale curative-consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice;

-depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;

-consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială;

-servicii de îngrijiri paliative;

-servicii diagnostice şi terapeutice;

-servicii de sănătate conexe actului medical;

-servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei;

-servicii medicale de spitalizare de zi ce pot fi efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic.

Pachetul de bază va include asistența medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, care va presupune, de exemplu: o singură consultație pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă, patru consultaţii pe an pentru planificarea familială, o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *