ANUNT PUBLIC LICITATIE PRIMARIA URZICENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 25.04.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani , cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu liber cu destinatie de cabinet medical din cadrul Policlinicii Urziceni.

Condițiile de participare la licitația publică sunt:

  1. a) pentru persoane judice :

-datele de contact ale ofertantului; (adresa,telefon,fax,etc), certificat fiscal eliberat de serviciul impozite si taxe locale, dovada depunerii garanției de participare, copii de pe certificatul de înmatriculare al societății, copie de pe BI (CI)  a administratorului societății, copie de pe actul constitutiv, documentele Cabinetului medical Individual (dupa caz) din care sa rezulte ca sunt autorizati sa desfasoare activitati medicale, certificat de atestare fiscala, declarație pe propria raspundere că nu se află în reorganizare judiciara, divizare sau faliment; cerere tip de participare la licitatie( formularul nr.1);

  1. b) pentru persoane fizice:

– dovada depunerii garanției de participare, copie de pe autorizatia de libera practica eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, copie dupa actul de identitate al reprezentantului, certificat de atestare fiscala, certificat fiscal eliberat de serviciul impozite si taxe locale, procura legalizata de notar public, pentru persoane fizice participante la licitatie reprezentate de mandatar si declaratie din care sa rezulte ca persoana fizica nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment, cerere tip de participare la licitatie( formularul nr.1).

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum și modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni, la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Admi-nistrarea domeniului public și privat”  precum și de la Primăria Municipiului Urziceni, compartiment ADPP.

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 25.04.2018 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul plicului imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data 24.04.2018, ora 16.30 . Garanția de participare este în cuantum de 100 lei si va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunere, dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participle la licitație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *