CUM APLICA FISCUL LEGEA PREVENTIEI?

Pentru abaterile prevãzute de Legea prevenirii vor fi stabilite mãsuri de remediere. Inspectorii ANAF constatã contravențiile prevãzute prin H.G.nr.33/2018 și încheie un proces-verbal de constatare prin care aplicã un avertisment, fãrã sancțiuni contravenționale complementare, la care anexeazã un plan de remediere. În cadrul planului de remediere se menționeazã contravenția, mãsurile de remediere și termenul de remediere.

Dacã deficiența este remediatã sau obligația legalã este îndeplinitã în cursul derulãrii controlului sau contravenția nu este continuã, la procesul verbal nu se va întocmi un plan de remediere.

Responsabilitatea îndeplinirii mãsurilor de remediere revine persoanei rãspunzãtoare contravențional pentru abaterile constatate. Planul de remediere se anexeazã la Procesul – verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

În cazul în care contravenientul sãvârșește din nou aceeași contravenție în termen de 3 ani de la data încheierii Procesului – verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevãzute de Legea prevenirii, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Contravențiile cuprinse în Legea prevenirii și modelul planului de remediere au fost aprobate prin H.G. nr. 33/2018 și pot fi consulate on –line accesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_33_2018.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *