LEGEA CARE REGLEMENTEAZA TELEMUNCA A FOST APROBATA

Este oficial, legea care reglementează telemunca a fost publicata în Monitorul Oficial în data de 2.04.2018, asa că începe să producă efecte la nivel de țară. Salariații români vor putea munci și de la domiciliu sau altă locație decât sediul firmei la care sunt angajați.

Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor iar salariatul care desfăşoară activitatea în aceste condiţiile se numeşte telesalariat.

În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă încheiat în condiţiile prevăzute de <LLNK 12003     0923 2B1   0 45>Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conţine şi următoarele clauze:

  1. a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
  2. b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
  3. c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
  4. d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
  5. e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
  6. f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ;
  7. g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  8. h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
  9. i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
  10. j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Pentru verificarea aplicării şi respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au acces la locurile de

desfăşurare a activităţii de telemuncă, în condiţiile stipulate în Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările ulterioare.

Pentru neconformităţile constatate, inspectorii de muncă pot aplica angajatorilor amenzi contravenţionale de la 2.000 la 10.000 lei.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *