ANUNT LICITATIE PUBLICA PRIMARIA URZICENI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 30.05.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani , cu posibilități de prelungire , a terenurilor aparținând domeniului public si privat, situate în municipiul Urziceni, județul Ialomita,conform anexei. Terenurile se închiriază în vederea desfășurării de activități comerciale cu amănuntul.

Condițiile de participare la licitația publică sunt:

  1. a) pentru persoane juridice:

– datele de contact ale ofertantului; (adresa,telefon,fax,etc)

– certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale fara datorii;

– dovada depunerii garantiei de participare;

– copii de pe certificatul de inmatriculare al societatii;

– copie de pe BI (CI)  a administratorului societatii;

– copie de pe actul constitutiv care să ateste că societatea are ca obiect principal de activitate comercializarea cu amanuntul a produselor , altele decat produsele alimentare, perisabile si produse care necesita conditii deosebite de comercializare si/sau depozitare

– certificat de atestare fiscala;

– declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara, divizare sau faliment;

  1. b) pentru persoane fizice autorizate :

– dovada depunerii garantiei de participare;

– dovada care să ateste ca ocupatia principala este de comercializare a produselor , altele decat produsele alimentare, perisabile si produse care necesita conditii deosebite de comercializare si/sau depozitare ;

– copie de pe actul de identitate a reprezentantului ;

– certificatul de atestare fiscală;

– certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale fara datorii;

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum și modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Administrarea domeniului public și privat”  precum și de la Primăria Municipiului Urziceni, compartiment ,, Administrarea domeniului public și privat ,,.

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 30.05.2018 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul fiecărui plic imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data 29.05.2018, ora 16.30 . Garanția de participare este în cuantum de 100 lei si va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participe la licitație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *