ANUNȚ LICITAȚIE BAZAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 28.08.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire, a imobilelor ramase libere din Bazar – Hala cu 32 de spații din Piața Agroalimentară Urziceni (11, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32). Licitatia se organizeaza in baza  HCL 85/03.04.2017 si a HCL121/31.07.2017 al Consiliului Local al Municipiului Urziceni.

Condițiile de participare la licitația publică sunt :

  1. a) pentru persoane juridice:

– datele de contact ale ofertantului; (adresa,telefon,fax,etc), certificat fiscal eliberat de serviciul impozite și taxe locale, dovada depunerii garanției de participare, copii de pe certificatul de înmatriculare al societății, copie de pe BI (CI)  a administratorului societății, copie de pe actul constitutiv care să ateste că societatea are ca obiect principal de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor , altele decât produsele alimentare, perisabile și produse care necesită condiții deosebite de comercializare si/sau depozitare, certificat de atestare fiscală, declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, divizare sau faliment;

  1. b) pentru persoane fizice :

– dovada depunerii garanției de participare, dovada care să ateste că ocupația principală este de comercializare a produselor , altele decât produsele alimentare, perisabile și produse care necesită condiții deosebite de comercializare și/sau depozitare, copie de pe actul de identitate a reprezentantului , certificatul de atestare fiscală, certificat fiscal eliberat de serviciul impozite și taxe locale ;

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum si modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe siteul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  ”Administrarea domeniului public și privat”  precum si de la Primăria Municipiului Urziceni.

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 28.08.2018 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul fiecărui plic imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data de 27.08.2018 ora 16.00 . Garanția de participare este în cuantum de 100 lei și va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participe la licitație.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *