Anunț public licitație – Primăria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţ Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 27.09.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare (faza a doua), având ca obiect închirierea pe o durată de 5(cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire a unui terenul in suprafata de 200,00 mp, situat in str. Mihai Vitezul, nr. 6, Urziceni, jud. Ialomița, in vederea edificarii unei constructii provizorii pentru realizarea de activitati comerciale, identificat conform Anexi nr. 1 parte integrată a HCL 93/25.07.2018, apartinind domeniului privat al  Municipiului Urziceni. Dacă la această licitație nu s-au prezentat minim 2 ofertanți se va aplica de îndată procedura de negociere directă cu persoana juridică sau persoana fizică interesată și care îndeplinește condițiile impuse.

Condițiile de participare la licitația publică sunt :

  1. a) pentru persoane juridice:

– datele de contact ale ofertantului; (adresa,telefon,fax,etc)

– certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale ;

– dovada depunerii garantiei de participare;

– copii de pe certificatul de inmatriculare al societatii;

– copie de pe BI (CI)  a administratorului societatii;

– copie de pe actul constitutiv din care sa rezulte că societatea desfaşoară servicii sau activitati comerciale;

– certificat de atestare fiscala;

– declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara, divizare sau faliment;

  1. b) pentru persoane fizice autorizate :

– dovada depunerii garantiei de participare;

– dovada care să ateste ca ocupatia principala este  servicii sau activitati comerciale;

– copie de pe actul de identitate a reprezentantului ;

– certificatul de atestare fiscală;

– certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale ;

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum si modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe siteul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Administrarea domeniului public și privat”  precum si de la Primăria Municipiului Urziceni.

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 27.09.2018 ora 10.00». Se va menționa pe exteriorul  plicului imobilul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data de 26.09.2018 ora 16.00 . Garanția de participare este în cuantum de 100 lei și va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societății comerciale sau persoanei fizice autorizate să participe la licitație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *