Anunț public – GAL Ialomița Centrală Balaciu- Căzănești – Reviga

Prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul

Măsurii 19.2_7.1/6B  – ”Sprijin pentru elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a localităților și a satelor din zonele rurale și de dezvoltare a serviciilor de bază oferite de acestea”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației

 

GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA 

Data lansării apelului de selecție 25.07.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili Măsura 19.2_7.1/6B

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin Măsura 19.2_7.1/6B sunt:

–   Entități publice: unități administrativ teritoriale

Asociații legal constituite intre acestea

Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 19.2_7.1/6B, în această sesiune sunt de 44.989,38 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și va fi acordat doar pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate beneficiarilor eligibili, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși:

30.000 euro pentru elaborarea sau actualizarea Planului de Urbanism General, pentru U.A.T individuală;

5.000 euro pentru elaborarea sau actualizarea amenajamentelor pastorale locale, pentru U.A.T individuală;

35.000 euro pentru proiecte care implică elaborarea ambelor tipuri de studii, pentru U.A.T individuală, fără a depăși valoarea alocată pe fiecare tip de acțiune conform celor precizate mai sus.

Aplicarea regulilor de ajutor de minimis în acord cu prevederile Reg. (UE) 1.407/2013 – nu se aplică.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 25.07.2018-27.08.2018, cu prelungire până în data de 10.09.2018,  sesiune lunară, cu evaluare lunară. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este: 10.09.2018, ora 12:00.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 19.2_7.1/6B se va face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr. 26A,  judeţul Ialomița, astfel :

– Luni – Joi : 09,00 – 13,00

– Vineri : 09,00 – 12,00.

Informatii detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 19.2_7.1/6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul  GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr.26A,  judeţul Ialomița și pe pagina web www.galil.ro.
Date de contact pentru informații suplimentare GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA sediul: comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr.26A, județul Ialomița, pagina web: www.galil.ro, email: galcazanesti@yahoo.com. Telefon/fax:0243/260.511;

Program : Luni-Joi : 08,00-16,30; Vineri : 08,00-14,00.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *