Anunț public – GAL Ialomița Centrală Balaciu-Căzănești-Reviga

Prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul  

Măsurii 19.2_7.4/6B  – Sprijin pentru investiţii în crearea, îmbunătățirea  şi/sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației

 

                         GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA  

Data lansării apelului de selecție 25.07.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili Măsura 19.2_7.4/6B

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin Măsura 19.2_7.4/6B sunt:

– U.A.T -uri și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

– ONG-uri;

– Parteneriate dintre acestea.

Reprezentantul legal al comunei poate fi primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia.

Reprezentantul legal al ADI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară) este președintele consiliului de administrație conform legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile locale  în numele comunelor.

Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 19.2_7.4/6B, în această sesiune sunt de 102.456,32 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și va fi acordat doar pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate beneficiarilor eligibili, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși maxim 200.000 euro/proiect.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 25.07.2018-27.08.2018, cu prelungire până în data de 10.09.2018,  sesiune lunară, cu evaluare lunară. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este: 10.09.2018, ora 12:00.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 19.2_7.4/6B se va face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr. 26A,  judeţul Ialomița, astfel :

– Luni – Joi : 09,00 – 13,00

– Vineri : 09,00 – 12,00.

Informatii detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 19.2_7.4/6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul  GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr.26A,  judeţul Ialomița și pe pagina web www.galil.ro.
Date de contact pentru informații suplimentare GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA sediul: comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr.26A, județul Ialomița, pagina web: www.galil.ro, email: galcazanesti@yahoo.com. Telefon/fax:0243/260.511;

Program : Luni-Joi : 08,00-16,30; Vineri : 08,00-14,00.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *