Anunț concurs Primăria Urziceni

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacantă dupa cum urmează :

Consilier juridic  clasa I grad profesional debutant studii (S) funcţie publică de execuţie din cadrul  aparatului de specialitate al primarului –Biroul juridic, resuse umane şi administrarea domeniului public si privat –Compartiment juridic, contencios.

Condiţiile de participare la concurs;

– Pentru participare la concurs, candidaţii trebuie sa indeplinescă condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificările si completările ulterioare :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă–ştiinţe juridice, domeniul de licenţa ,, drept’’ avand una dintre specializări:

  1. a) drept;
  2. b) drept european si internaţional;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului:

-Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.10.2018, ora 12,00 la sediul  Primăriei Municipiului Urziceni in sala de şedinţă a Consiliului Local Urziceni et.1.

– proba interviu se va desfăşura intr-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul   Primăriei Municipiului Urziceni, in  sala de şedinţă a Consiliului Local Urziceni et.1.

Condiţiile de participare la concurs;

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să indeplinesca condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificările si completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 alin (1) din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G nr. 761/2017, la Registratura  Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12 din str. Calea Bucureşti nr.104.

Locul concursului:sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in  sala de şedinţă a Consiliului Local Urziceni et.1.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilita, atribuţiile prevazute in fişa postului  şi conţinutul dosarului de concurs  se vor afişa la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe

site-ul instituţiei  :http://www.primaria-urziceni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14 (Compartiment Resurse Umane, Salarizare).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *