Campanie ITM pe constructii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomita a desfăsurat,în cursul anului 2018, actiuni de control  în  cadrul “Campaniei  naţionale privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţiile din domeniul construcţiilor”.

Rezultatele controalelor efectuate de către inspectorii de muncă au scos în evidenţă faptul că cele mai frecvente neconformităţi constatate sunt legate de obligaţiile angajatorilor privind informarea şi instruirea lucrătorilor ce îşi desfășoară activitatea în domeniul construcţiilor, după cum urmează:

-nu se iau măsuri astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească toate informaţiile necesare referitoare la: riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi la măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie, atât la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţilor, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii;

-nu sunt informaţi toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent de accidentare şi nu au fost stabilite măsurile pentru protecţia lor;

-nu sunt furnizate instrucțiuni pentru fiecare echipament de munca din dotarea unitatii;

-nu sunt asigurate condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sub formă de informaţii şi instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său: la schimbarea locului de muncă sau la transfer;la introducerea unui nou echipament sau a unor modificări ale echipamentului existent;la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru şi la executarea unor lucrări speciale;

-nu au fost stabilite măsuri pentru ca lucrătorii din întreprinderi sau unităţi subordonate antreprenorului general să primească instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor în cadrul spaţiului organizăt de acesta;

-nu s-a controlat cunoașterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie/planul propriu de securitate al santieruluişi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-angajatorii nu dispun de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderilor pentru conducătorii locurilor de muncă;

-fişele de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu sunt păstrate de conducătorii locurilor de muncă şi nu sunt însoţite de copii valabileale fişelor de aptitudini completate de medici de medicina muncii;

-conţinutul instruirii introductiv generale, instruirii la locul de muncă, a instruirii periodice şi acordării măsurilor de prim ajutor nu este în conformitate cu tematica aprobată de angajatorpentru fiecare fază de instruire şi cu aspectele practice (testare acumulare cunoştinţe  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, exerciţii si demonstratii practice privind materialele predate).

În urma controalelor efectuate au fost aplicate nouă avertismente si amenzi în valoare totală de 23.500 lei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *