Asociatiile de proprietari pot avea un sistem propriu de penalitati

Potrivit noii legi a asociațiilor de proprietari intrată în vigoare la sfârșitul lui septembrie, asociația

de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat.

Important este faptul că sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere se includ în fondul de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităților impuse asociației de proprietari de către terți, precum și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitarea termică sau consolidarea condominiului. Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere nu pot fi utilizate și în alte scopuri.

Printre obligațiile administratorului de bloc 2018 se află și aceea de a notifica, în scris, restanțierul și de a înștiința președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe. Asociația de proprietari are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata întreținerii mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier.

Acțiunea asociației de proprietari este scutită de taxa de timbru, atât în primă instanță, cât și în cazul exercitării de către aceasta a căilor de atac, ordinare sau extraordinare.

Fără lucrări individuale pe fațada blocului

Legea mai introduce și obligativitatea ca lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe având mai multe tronsoane/scări să se facă unitar, nu pe segmente de clădire.

În ceea ce priveşte condominiile de tipul imobilelor colective multietajate (mai pe românește blocuri), modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, pe baza unei documentaţii tehnice elaborate în condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură.

Se elimină astfel posibilitatea repetării unor situații (de altfel nu puține) în care doar câțiva proprietari și-au izolat llocuințele la exterior cu polistiren expandat, iar ceilalți nu, pentru că ori nu au avut bani, ori nu s-au înțeles cu vecinii.

Amenzi usturătoare

Amenzile pentru nerespectarea prevederilor noii legi nu sunt deloc mici. Acestea pornesc de la marja 500 – 3.000 de lei, de exemplu pentru neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului. Ele pot ajunge însă și la 10.000 de lei, pentru schimbarea de către proprietar a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale; neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari; modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor acestei legi.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *