Anunt public concurs Primaria Manasia

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, judetul Ialomița, în baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată(r2) și ale HGR nr. 611/2008 privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici,modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 761/2017,  anunță organizarea concursului pentru ocuparea  functiei publice de execuție  vacante de Consilier, Clasa I, grad professional debutant , Compartiment Impozite și taxe ( operator roluri).

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante  de   Consilier, clasa I,   grad profesional debutant :

  • Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

  • Condiţii specifice:

-studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul stiintelor  economice;

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

-cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu, dobândite în urma unui act doveditor ( atestat, certificat, diplomă).

 

Condiții de desfașurare a concursului:

-dosarele vor fi depuse în termen de maximum 20  zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III a, la  sediul Primăriei comunei Manasia, județul Ialomița.

Concursul pentru ocuparea acestui  post se va desfășura la sediul Primăriei comunei Manasia, strada Biserica Veche , nr. 1,județul Ialomița, conform următorului calendar:

– proba scrisă – 10.12.2018, orele 10,00

-interviul – 14.12.2018, orele 10,00

Bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei comunei Manasia.

Informații la Telefon: 0243/255681, Fax:0243/254441, e-mail: primmanasia@gmail.com.,  persoană de contact -Vasile Costel, secretarul comunei Manasia, strada Biserica Veche , nr.1. județul Ialomița

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *