Anunt concurs Primaria Manasia

Primăria comunei Manasia, cu sediul în comuna Manasia, strada Biserica Veche, nr. 1, judetul Ialomița, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  organizează concurs pentru ocuparea unei  functiei contractuale  vacante de Arhivar, debutant , Compartiment Arhivă.

Concursul se va desfășura astfel :

  • Proba scrisă în data de 04.12.2018, ora 10,00 ,
  • Proba interviu în data de 07.12.2018 , ora 10,00 ,

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

-nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– are cetăţenia romană şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba romană;

– are vârsta de minim 18 ani împliniţi;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de examen medical;

–  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni;

 

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în teremen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Manasia din localitatea Manasia, str. Biserica Veche, nr. 1, Județul Ialomița.

Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Manasia, Județul Ialomița, persoană de contact : Vasile Costel-secretarul comunei Manasia, județul Ialomița, Telefon : 0243/255681, Fax: 0243/254441, E-mail : primmamanasia@gmail.com.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *