Anunț pubic licitație terenuri – Primăria Urziceni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identificare fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizează în data de 04.12.2018, ora 11.00, licitaţie publică cu strigare,faza a 2-a, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani , cu drept de prelungire , a  terenurilor agricole aflat în  proprietatea privata a Municipiului Urziceni, judetul Ialomita, conform tabelului din Anexa.

Dacă la această licitație nu s-au prezentat minim 2 ofertanți se va aplica de îndată procedura de negociere directă cu persoana fizică interesată și care îndeplinește condițiile impuse.

Dosarul de participare la licitația publică trebuie sa cuprinda:

– copie de pe actul de identitate a persoane fizice ;

– certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale ca nu figureaza cu datorii;

– dovada depunerii garantiei de participare;

Caietul de sarcini  care cuprinde condițiile de participare la licitație precum și modul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni , la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria  “Administrarea domeniului public și privat”  precum și de la Primăria Municipiului Urziceni , compartiment ADPP .

Dosarul de participare la licitație va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni, într-un plic sigilat cu mențiunea « a nu se deschide înainte de 04.12.2018, ora 11.00». Se va menționa pe exteriorul fiecărui plic terenul pentru care se dorește participarea la licitație.  Dosarele pot fi depuse pâna la data 03.12.2018, ora 16.30 . Garanția de participare este în cuantum de 100 lei si va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul persoanei fizice să participle la licitație.

ANEXA

1. TEREN Str.Pacii, nr.10E 143,0  
2. TEREN Str Intrarea Ghiocei, nr.10 423,00  
3. TEREN Str Mihai Viteazul, nr.117A 248,00  
4. TEREN Str. Mihai Viteazul, nr.117 250,0  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *