ANUNȚ PUBLIC – ASOCIAȚIA GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul

surii 19.2_16/3A – ”Sprijin pentru cooperarea și asocierea actorilor locali în scopul

 promovării de activități privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor

 locale”,

conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA

Data lansării apelului de selecție 20.11.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili Măsura 19.2_16/3A

Categoriile de beneficiari  eligibili  care pot  primi  fonduri nerambursabile prin Măsura 19.2_16/3A sunt: PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE

COOPERARE, constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol:

–   Fermieri;

–   Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

–   Organizații neguvernamentale;

–   Consilii locale;

–     Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare ).

Parteneriatele care au în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme partenere sau legate definite conform Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.

Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 19.2_16/3A, în această sesiune sunt de 125.708,22 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi de 125.708,22 euro, respectiv intensitatea ajutorului sprijinului nerambursabil este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile cu excepția acțiunilor care sunt eligibile in cadrul altor masuri din SDL. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul

 

 

altor măsuri (4,6.1,6.2,6.4) atunci costurile sunt acoperite din Măsura 16, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul Măsurii 16. Costurile de funcționare nu vor depăși 20% din valoarea maximă eligibilă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 20.11.2018-21.12.2018, sesiune lunară, cu evaluare lunară. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este: 21.12.2018, ora 12:00.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 19.2_16/3A se va face la   sediul   GAL   IALOMIȚA   CENTRALĂ   BALACIU-

CĂZĂNEȘTI-REVIGA din comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr. 26A,  judeţul Ialomița, astfel :

– Luni – Joi : 09,00 – 13,00

– Vineri : 09,00 – 12,00.

Informatii detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 19.2_16/3A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ     BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA     din

comuna Munteni Buzău, strada Școlii, nr.26A,  judeţul Ialomița și pe pagina web www.galil.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare GAL  IALOMIȚA  CENTRALĂ  BALACIU-CĂZĂNEȘTI-

REVIGA  sediul:  comuna  Munteni  Buzău,  strada  Școlii, nr.26A,    județul    Ialomița,    pagina    web:    www.galil.ro, email: galcazanesti@yahoo.com. Telefon/fax:0243/260.511; Program : Luni-Joi : 08,00-16,30; Vineri : 08,00-14,00.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *