Anunt public concurs PRIMARIA URZICENI

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacantă dupa cum urmează :

 Inspector clasa I grad profesional superior funcţie publică de execuţie din cadrul  aparatului de specialitate al primarului – Direcţia tehnică – Unitatea municipală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura fundamentală de ştiinţă -ştiinţe inginereşti;

-vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minimum şapte  ani.

Concursul se va organiza conform calendarului:

  -Proba scrisă se va desfăşura în data de 29.01.2019, ora 12,00 la sediul  Primăriei Municipiului Urziceni;

  – proba interviu se va desfăşura  într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul   Primăriei Municipiului Urziceni.

Condiţiile de participare la concurs;

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să indeplinesca condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificările si completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, la Registratura  Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12 din str. Calea Bucureşti nr.104.

Locul concursului:sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in  sala de şedinţă a Consiliului Local  et.1.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită si conţinutul dosarului de concurs  se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei  :http://www.primaria-urziceni.ro.                                      

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14( compartiment Resurse Umane).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *